...
Loga Fundusze Europejskie

Autodrom odzyskany

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 7 lipca, 2021

Cały teren biłgorajskiego Autodromu jest już własnością powiatu biłgorajskiego. Jest prawomocna decyzja sądu w sprawie spornej działki, o której zwrot ubiegali się następcy prawni wywłaszczonych właścicieli działek. Na specjalnej konferencji prasowej, wicemarszałek Michał Mulawa, starosta Andrzej Szarlip członek Zarządu Powiatu Biłgorajskiego Andrzej Łagożny oraz kierownik Wydziału Geodezji Irek Bulicz, Łukasz Pracoń kierownik Wydziału Administracji i Organizacji oraz Jerzy Buczko z Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju przedstawili kwestie prawne oraz plany rewitalizacji i modernizacji obiektu. Władze chcą by inwestycja była sfinansowana przy wsparciu środków dostępnych w ramach #PolskiŁad.

Wydarzenie rozpoczęło się od powitania gości przez starostę biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa. -Dziś chcemy powiedzieć o obecnej sytuacji Autodromu oraz planach na przyszłość. Chciałbym zakomunikować bardzo ważną, istotną wiadomość dla mieszkańców powiatu biłgorajskiego ale i szerzej dla wszystkich fanów sportów motorowych. Otóż, po wielu latach sądowych bojów z właścicielem prywatnym, mamy już prawomocne postanowienie, że powiat biłgorajski jest prawnym właścicielem całego terenu Autodromu. To jest oczekiwana wiadomość przez osoby które korzystały z tego miejsca, przez osoby które chcą uprawiać sporty motorowe w Biłgoraju. Tak naprawdę kwestie formalne, prawne uniemożliwiały przez wiele lat inwestowanie w ten obiekt i organizację na nim wydarzeń sportowych – mówił starosta.
autodrom 1
Historia biłgorajskiego autodromu sięga lat 70 ubiegłego wieku. Obiekt powstał na terenach prywatnych właścicieli. Decyzją Naczelnika Miasta Biłgoraj o wywłaszczeniu nieruchomości i odszkodowaniu, wydaną dnia 2 grudnia 1977 roku przejęte zostały nieruchomości położone w Biłgoraju, z przeznaczeniem na budowę toru kartingowego wraz z autodromem dla potrzeb Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Biłgoraju. Tor oddany został do użytku w roku 1980. Lata 80 i 90 to bardzo udany okres rozwoju sportu kartingowego w Biłgoraju, a sam tor kartingowy należał do jednego z najlepszych w kraju. Stworzone zostały doskonałe warunki do przeprowadzania wszelakich imprez: zawodów kartingowych, motocyklowych, rajdów samochodowych czy innych imprez motorowych jak np. szkoleń kierowców pn. „śliska jezdnia”. Na biłgorajskim torze ścigał się m.in. Robert Kubica. W roku 2009 następcy prawni wywłaszczonych właścicieli, pomimo otrzymanego odszkodowania, wystąpili do Wojewody Lubelskiego o stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowej z roku 1977. Wojewoda Lubelski odmówił stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej. Wnioskodawcy złożyli odwołanie do Ministra Infrastruktury, który decyzją z dnia 18 maja 2010 roku uchylił w całości decyzję Wojewody Lubelskiego i stwierdził nieważność decyzji wywłaszczeniowej Naczelnika Miasta Biłgoraja z roku 1977. Przez kilka lat trwały sprawy sądowe, które zakończyły się wydaniem w lipcu 2018 r. przez samorząd powiatu działki o powierzchni 1,2 ha (cały autodrom ma 10,7 ha powierzchni) rodzinie byłego właściciela. Działka przebiegająca na szerokości 40m przez cały teren autodromu została odgrodzona od pozostałej części, dzieląc teren.

-Kiedy po objęciu stanowiska Z-cy Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości zapoznawałem w dniu 4 lutego 2019 roku Zarząd Powiatu z ówczesną sytuacją prawną nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Motorowej w Biłgoraj, na których znajduje się autodrom, przedstawiłem możliwość skierowania do sądu wniosku o zasiedzenie utraconych przez Powiat Biłgorajski działek. Zarząd Powiatu po wysłuchaniu moich wyjaśnień upoważnił mnie do przygotowania takiego wniosku i skierowania go do sądu – mówi Ireneusz Bulicz obecnie Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. -Po dwóch latach od skierowania do sądu wniosku o zasiedzenie, Sąd Rejonowy w Biłgoraju postanowieniem z dnia 1 grudnia 2020 r. stwierdził, że Skarb Państwa nabył przez zasiedzenie z dniem 2 września 1990 r. prawo własności nieruchomości położonej w Biłgoraju przy ulicy Motorowej, na której częściowo zlokalizowany jest autodrom. Powyższe postanowienie jest prawomocne. Na odzyskane działki założona już została księga wieczysta. Obecnie skierowany został do Wojewody Lubelskiego wniosek o wydanie decyzji powiatyzacyjnej. Przedmiotowa decyzja jest decyzją deklaratoryjną stwierdzającą nabycie przedmiotowej nieruchomości z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Powiat Biłgorajski. Tym samym do mienia Powiatu Biłgorajskiego wracają utracone działki stanowiące część autodromu – podkreśla Ireneusz Bulicz.
autodrom
-Przede wszystkim chciałem pogratulować panu staroście, bo to dzięki jego determinacji udało się uzyskać tytuł prawny do tego miejsca, które było dumą Miasta Biłgoraja. Przez wiele lat było kojarzone z tym regionem, przez wiele lat był to jedne z dwóch torów kartingowych w województwie. Obecnie jest to jedyny tor, któremu można przywrócić świetność. Tutaj może powstać tor kartingowy do zawodów ogólnopolskich i europejskich. Chcemy przywrócić blask temu miejscu. W strategi województwa lubelskiego wpisaliśmy już rozbudowę Autodromu dlatego że to miejsce ma absolutnie charakter ponadregionalny. Środki finansowe na ten cel będą. Powiat biłgorajski i miasto mają ogromne tradycje w sportach motorowych. Jednak przez zaniedbania poczynione przez poprzednie władze w tym przez obecne władze Biłgoraja, które sportem nie do końca chcą się interesować, mówię nie tylko sporcie motorowych. Chcemy te zaniedbania obecnie zlikwidować, chcemy inwestować w to miejsce by stało się miejscem rozpoznawalnym sportów motorowych nie tylko na Lubelszczyźnie ale i w Europie – podkreślał wicemarszałek Michał Mulawa.

-Jako mieszkaniec Biłgoraja cieszę się, że możemy przedstawić te dobre informacje społeczeństwu, zwłaszcza środowiskom sportowców motorowych. Oto stajemy na własnym gruncie w blokach startowych. Przed nami wiele do zrobienia ale liczymy na Państwa pomoc, wsparcie i wyrozumiałość – mówił Andrzej Łagożny, członek Zarządu Powiatu.