...
Loga Fundusze Europejskie

Badania dotyczące krytycznie zagrożonego gatunku, jakim jest chomik europejski

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 21 lutego, 2022

Szanowni Państwo, realizujemy badania dotyczące krytycznie zagrożonego gatunku, jakim jest chomik europejski. Celem badań jest zaktualizowanie informacji na temat zasięgu występowania chomika europejskiego w Polsce; rozpoznanie wiedzy na temat występowania gatunku w Polsce, szczególnie w miejscach zamieszkania respondentów; c) zebranie opinii rolników odnośnie konfliktów wynikających z występowania chomików na terenach rolniczych (ta część skierowana jest głównie do osób zajmujących się uprawą roli, działkowiczów).

Idea badań zakłada, że respondenci udzielają odpowiedzi dla miejscowości, w której mieszkają i w oparciu o własne doświadczenia. Konieczność dotarcia do mieszkańców lokalnych społeczności jest głównym powodem, dla którego zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc. Strony internetowe organów samorządowych są bowiem miejscem odwiedzanym głównie przez osoby związane z danym regionem. Zwracamy się zatem z ogromną prośbą o rozpowszechnienie formularza badawczego za ośrednictwem Państwa strony internetowej i mediów społecznościowych. Zwiększy to obiektywizm naszych badań i bardzo pomoże w dotarciu do dużej liczby respondentów w miejscach ich zamieszkania.

Bylibyśmy ogromnie wdzięczy gdyby link do formularza był dostępny na Państwa stronie, w widocznym miejscu do końca bieżącego roku 2022. W celu umożliwienia Państwu zapoznania się z treścią formularza załączamy link do ankiety: https://forms.gle/Q85Z9Ri9xmvM7x237. Link ten może zostać załączony na Państwa stronie. Jednocześnie załączamy zdjęcie do umieszczenia na stronie internetowej przy ankiecie, dla „przykucia uwagi” potencjalnych respondentów. Autor fotografii wyraził zgodę na jej wykorzystanie.

Formularz rozesłaliśmy już do Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz do Parków Krajobrazowych w całej Polsce. Jednakże strony tych instytucji odwiedzane są przez osoby o konkretnych zainteresowaniach, co nie do końca gwarantuje zachowanie kryterium losowości próby badawczej, niezbędne do uzyskania obiektywnych wyników badań. Dlatego Państwa pomoc jest bardzo istotnym elementem naszego projektu.

Badania realizowane są przez Katedrę Zoologii i Dobrostanu Zwierząt, na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Pełna informacja o projekcie znajduje się na stronie Uniwersytetu Rolniczego (hƩps://urk.edu.pl/wiadomosci/9892).

Krótki opis formularza:
Formularz składa się z pięciu części:
I. Część przeznaczona dla Osób, które rozpoznały chomika europejskiego na zdjęciu,
II. Część przeznaczona dla Osób, które stwierdziły, że chomik występuje lub występował w ich miejscowości,
III. Opinia na temat rodzajów uszkodzeń wyrządzanych przez chomika europejskiego w uprawach,
IV. Przeznaczona dla osób, które ponoszą straty w uprawach z powodu chomika europejskiego,
V. Część, w której respondent może zostawić swoje dane kontaktowe jeśli uzna, że chciałby wziąć udział w bardziej szczegółowych badaniach.

Poszczególne części respondenci wypełniają w zależności od zaznaczonych wcześniej odpowiedzi. Minimalna liczba pytań wynosi więc 1 maksymalna 22. Wypełnienie ankiety zajmuje od 1 do 10 minut. Uzyskane dane o występowaniu chomika, po zweryfikowaniu ich w terenie, zostaną umieszczone w Atlasie Ssaków Polskiej Akademii Nauk. Część dotycząca uszkodzeń powodowanych przez chomiki w uprawach, umożliwi rozpoczęcie badań nad realną oceną oddziaływania gatunku, co będzie wstępem do wypracowania systemu ograniczania strat lub/i systemu rekompensat i promowania rolników. Wyniki takich badań mogą przyczynić się
do zwiększenia efektywności działań ochronnych dla tego gatunku.

Jeśli będą Państwo zainteresowani wynikami badań z obszaru, który podlega administracji Państwa samorządu, z przyjemnością udostępnimy informacje oficjalnie. Uprzejmie prosimy o informację zwrotną czy zechcą Państwo uczestniczyć w badaniach i czy życzą sobie Państwo przesłania wyników badań dla Państwa regionu.