...
Loga Fundusze Europejskie

Będą wyniesione przejścia w powiecie biłgorajskim. Starosta podpisał umowę

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 23 sierpnia, 2021

Dziś w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, starosta biłgorajski podpisał z wojewodą lubelskim Lechem Sprawką umowy na budowę czterech wyniesionych przejść dla pieszych. Dwa z nich powstaną w Biłgoraju na ulicy Nadstawnej, kolejne w gminie Tereszpol i gminie Tarnogród. Kwota dofinansowania to blisko 540 tys. zł. -Cały czas stawiamy na bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu drogowego. Obok inwestycji w drogi oraz autorskiego programu chodnikowego, który realizujemy kolejne inwestycje. Wyniesione przejścia dla pieszych trzech gminach naszego powiatu realizowane są przy wsparciu środków zewnętrznych – mówi starosta Andrzej Szarlip.

Przejście Nr 1 – Wola Różaniecka
Zadanie obejmuje przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych w km 2+101 na drodze powiatowej o bardzo dużym natężeniu ruchu. Będzie to przejście tzw. szkolne. Ciąg drogowy stanowi skrót pomiędzy dwiema drogami wojewódzkimi (DW 835 i DW 863). Obecnie przejście jest zlokalizowane na przeciwko wyjścia ze szkoły podstawowej . Posiada standardowe oznakowanie. Występuje duże ryzyko zagrożeń wypadkami drogowymi z udziałem pieszych. Jest to przejście szkolne, które wymaga dodatkowego wyposażenia. W obszarze oddziaływania przejścia znajduje się szkoła podstawowa i boisko szkolne, biblioteka publiczna, remiza strażacka oraz sklep spożywczy. Jest to obszar zabudowany. Zaplanowane jest dostosowanie istniejącego chodnika do wymaganych parametrów oraz wykonanie bezpiecznego dojścia do furtki i bramy szkolnej, wykonanie nowej nawierzchni na długości 50 mb.

przejscia wyniesione
Przejście Nr 2 – ul. Nadstawna
Zadanie dotyczy przebudowy istniejącego przejścia dla pieszych w km 0+268 na ulicy miejskiej położonej w centrum miasta Biłgoraja. Ulica posiada bardzo duże natężenie ruchu zarówno pieszego jak i samochodowego (głównie samochody osobowe). Obecnie przejście posiada standardowe oznakowanie. Występuje duże ryzyko zagrożenia wypadkami drogowymi w związku z brakiem przestrzegania przez kierowców znaków ograniczających prędkość. Zaprojektowano przejście wyniesione, które w zdecydowany sposób spowolni ruch samochodowy i pozwoli na bezpieczne przekraczanie jezdni. Poprzez przejście odbywa się ruch pieszych do bardzo dużego osiedla wielorodzinnego, szkoły i licznych obiektów usługowych.

Przejście Nr 3 – ul. Nadstawna
Zadanie dotyczy przebudowy istniejącego przejścia dla pieszych w km 0+480 na ulicy miejskiej położonej w centrum miasta Biłgoraja. Ulica posiada bardzo duże natężenie ruchu zarówno pieszego jak i samochodowego (głównie samochody osobowe). Obecnie przejście posiada standardowe oznakowanie. Występuje duże ryzyko zagrożenia wypadkami drogowymi w związku z brakiem przestrzegania przez kierowców znaków ograniczających prędkość.   Zaprojektowano przejście wyniesione , które w zdecydowany sposób spowolni ruch samochodowy i pozwoli na bezpieczne przekraczanie jezdni. Poprzez przejście odbywa się ruch pieszych do bardzo dużego osiedla wielorodzinnego, szkoły i licznych obiektów usługowych. W zakresie robót budowlanych wykonane będą: dostosowanie chodnika, przebudowa zatoki parkingowej, nowa nawierzchnia 44 mb, wyniesione przejście, odwodnienie przejścia, regulacja kratek ściekowych.

Przejście Nr 4 – Tereszpol – Zaorenda
Bezpieczne przejście dla pieszych w okolicach kościoła i urzędu gminy w m. Tereszpol-Zaorenda. Duży parking znajduje się po przeciwnej stronie drogi w stosunku do lokalizacji kościoła. Stąd też występuje konieczność przekraczania jezdni przez wszystkich parkujących na parkingu, idących do urzędu gminy i kościoła.
wyniesione przejscia dla pieszychWładze powiatu biłgorajskiego złożyły także wniosek do tzw. naboru uzupełniającego, na piąte przejście wyniesione dla pieszych. Ma ono – po otrzymaniu dofinasowania – powstać na drodze powiatowej Luchów Górny – Brzyska Wola, w miejscowości Luchów Dolny.