...
Loga Fundusze Europejskie

Będzie hala przy RCEZ. Jest 16 ofert

Kategoria: Aktualności 2024 Opublikowano: 26 stycznia, 2024

16 ofert wpłynęło na w odpowiedzi na postępowanie pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno – sanitarnym w kompleksie dydaktycznym Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju” prowadzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie podstawowym.

Najwyższa oferta opiewa na kwotę 18,8 mln zł, najtańsza na nieco ponad 8,2 mln zł.

Całościowo inwestycja ma być realizowana w latach 2024 – 2025. Władze powiatu pozyskały na nią wsparcie z programu Sportowa Polska w kwocie 4,9 mln zł oraz Program Inwestycji Strategicznych – edycja szósta – PGR w kwocie 4,9 mln zł.

Budynek będzie przeznaczony na potrzeby prowadzenia zajęć wychowania fizycznego uczniów RCEZ. W realizowanym obiekcie będzie mieścić się pomieszczenie sali gimnastycznej, dwa zespoły szatni z sanitariatami oraz pokój nauczycieli WF z zapleczem szatniowym dla nauczycieli. W podpiwniczeniu przewidziano wykonanie siłowni. Ponadto przewiduje się wykonanie przejścia z istniejącego budynku dydaktycznego biłgorajskiego „Elektryka” w poziomie parteru do nowej hali. Inwestycja ma powstać w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą umowy.

Szczegółowe informacje z dzisiejszego otwarcia ofert znajdą Państwo pod linkiem https://tiny.pl/c8zv1

– Jak tylko objąłem mandat radnego w VI kadencji Rady Powiatu od razu podjąłem temat konieczności budowy hali sportowej przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej. RCEZ jest największą szkołą w powiecie biłgorajski, a do czasu wybudowania boiska wielofunkcyjnego, które oddaliśmy do użytku w 2016 roku, miała najuboższą bazę sportową. Budowa hali jest konieczna, by poprawić bazę sportową szkoły, ale uczniom i nauczycielom dać możliwość realizacji zadań dydaktycznych w komfortowych warunkach na miarę XXI wieku – podkreśla radny Mirosław Późniak, inicjator realizacji tej inwestycji.

Jak dodaje, rozmowy i koncepcje co do rozwiązań technicznych trwały pewien okres czasu do tego doszły kwestie finansowania.

– Powiat po podjęciu się realizacji dużych inwestycji jak modernizacja Autodromu czy rozbudowa Krytej Pływalni oraz wykonania kompleksu boisk przy ZSBiO, nie był w stanie sam udźwignąć kosztów budowy hali przy RCEZ. Udało się jednak pozyskać środki z programu „Sportowa Polska”. Pojawiła się także szansa skorzystania ze środków z Programu Inwestycji Strategicznych wspierających samorządy gdzie kiedyś funkcjonowały PGR-y. W Biłgoraju PGR nie funkcjonował ale w placówce uczy się młodzież z terenów popegeerowskich. Dzięki tym środkom udało się ogłosić przetarg, a 24 stycznia 2024 roku przystąpić do otwarcia ofert. Nowa, komfortowa i odpowiadająca na potrzeby hala przy RCEZ jest coraz bliżej – dodaje radny Mirosław Późniak.