...
Loga Fundusze Europejskie

Bezpieczeństwo na zimę

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 16 grudnia, 2014

Bezpieczeństwo w okresie zimowym było głównym tematem posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Spotkanie odbyło się w czwartek, 11 grudnia, w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju.

W posiedzeniu udział wzięli wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu oraz członkowie Zarządu Powiatu: Marian Tokarski Starosta, Jarosław Piskorski Wicestarosta i Jarosław Lipiec Członek Zarządu. Omawiano rekomendacje Wojewody Lubelskiego dla samorządów na okres zimowy. Szczegółowo tę tematykę przedstawił Włodzimierz Stańczyk Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Naszym zadaniem jest minimalizowanie skutków zimy, które mogą spowodować uciążliwość dla mieszkańców. W tym celu konieczna jest bardzo dobra komunikacja i obustronna informacja. Mam nadzieję, że to spotkanie przyczyni się do zintegrowania naszych działań w tym kierunku – zaznaczył dyrektor.

Na zakończenie o przygotowaniach do zimy opowiedziała Maria Góralska Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Biłgoraju.