...
Loga Fundusze Europejskie

Bezpieczny powrót do szkoły – działania MEiN i RARS

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 26 sierpnia, 2021

Przygotowujemy się do powrotu uczniów do szkół i nauki w trybie stacjonarnym. Aby był on bezpieczny, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przekażą do szkół środki bezpieczeństwa. Będą to stacje dezynfekujące z funkcją mierzenia temperatury, termometry oraz środki ochrony osobistej – maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące. W ramach wspólnej akcji MEiN i RARS przeznaczymy na ten cel łącznie 100 mln. Przygotowaniom do bezpiecznego powrotu do szkół była poświęcona dzisiejsza konferencja prasowa z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, Sekretarz Stanu w MEiN Marzeny Machałek oraz Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, która odbyła się w składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Komorowie.

– Chcemy rozpocząć ten rok szkolny stacjonarnie, wrócić do normalności i tak chcemy też ten rok zakończyć. Żeby to mogło się stać, musimy być przygotowani w wielu aspektach i dzisiaj ten jeden z ważnych elementów prezentujemy – powiedziała Sekretarz Stanu w MEiN Marzena Machałek podczas wspólnej konferencji z Prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim i Ministrem Zdrowia Adamem Niedzielskim. Konferencja została zorganizowana w składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Komorowie.

Wiceminister edukacji i nauki podziękowała premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za dodatkowe środki przeznaczone na zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i rodzicom. Podkreśliła, że MEiN przygotowuje kolejne materiały informacyjne związane ze szczepieniami, które w najbliższych dniach trafią do szkół: – Są przygotowane instruktarze, by nauczyciele wiedzieli, jak rozmawiać z dziećmi i rodzicami. To ważny element chronienia się przed koronawirusem i chronienia tej stacjonarnej nauki, za którą wszyscy bardzo tęsknimy.

Wiceminister Marzena Machałek zwróciła także uwagę, że kolejnym aspektem wsparcia dla szkół i placówek będzie pomoc psychologiczna. – Szkolimy nauczycieli, dyrektorów, pedagogów w rozpoznawaniu sytuacji kryzysowej u dziecka, a także przeciwdziałaniu tej sytuacji kryzysowej – dodała.

W swoim wystąpieniu premier Mateusz Morawiecki mówił o rządowym wsparciu dla dyrektorów szkół i placówek związanym z bezpieczną organizacją nauki stacjonarnej. Podziękował wiceminister Marzenie Machałek za działania MEiN w zakresie bezpiecznego powrotu uczniów do szkół oraz przygotowania procesu szczepień uczniów: – Dziękuję pani minister Marzenie Machałek za przygotowanie całej infrastruktury, za to, że również w czasie wakacji pracowała nad przygotowaniem wszystkiego, co jest potrzebne do programu szczepień – wskazał szef rządu.
Środki bezpieczeństwa dla szkół i placówek

W ramach wspólnych działań Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do szkół i placówek trafią środki bezpieczeństwa: bramki do mierzenia temperatury, termometry, rękawiczki, maseczki czy płyny dezynfekujące. Przydział środków ochrony osobistej był obliczany na podstawie liczby uczniów uczęszczających do szkoły, placówki lub zespołu szkół. Na ten cel przeznaczyliśmy ok. 100 mln zł.

Do 12 sierpnia (do godz. 23:59) dyrektorzy szkół i placówek mogli wypełniać formularze zapotrzebowania na sprzęt i środki ochrony. Formularze były dostępne w strefie dla zalogowanych na stronie: https://strefa.ksdo.gov.pl.

23 sierpnia rozpoczęła się akcja dostaw pakietów covidowych do prawie 32 tys. szkól i placówek oświatowych na terenie całego kraju.  

W asortymencie, który trafi do szkół, znalazły się następujące środki bezpieczeństwa:

    stacje do dezynfekcji z funkcją mierzenia temperatury – prawie 32 tys. sztuk

Stacje można umieścić przy wejściu do szkoły na stojaku lub bezpośrednio na ścianie. Będą one wyposażone w zapas płynu do dezynfekcji (30 litrów na 1 stację).

    środki ochrony osobistej

Wraz z zamówieniem na stacje do szkół i placówek zostaną dostarczone pakiety ze środkami ochrony osobistej. Będą to: maseczki jednorazowe (około 210 mln sztuk), maseczki FFP2/FFP3 (około 12,5 mln sztuk), rękawiczki (około 43 mln sztuk), pojemniki z płynem do dezynfekcji o pojemności od 250 ml do 500 ml (prawie 100 tys. sztuk) oraz 30 ml (prawie 460 tys. sztuk).

    termometry

Szkoły i placówki otrzymają również termometry bezdotykowe – od 3 do 7 sztuk (w zależności od liczby uczniów uczęszczających do szkoły, placówki lub zespołu szkół). Łącznie do szkół i placówek trafi prawie 100 tys. termometrów bezdotykowych.
Szczepienia uczniów w szkołach

W swoim wystąpieniu wiceminister Marzena Machałek zwróciła uwagę na rolę szczepień w utrzymaniu stacjonarnego typu nauczania: – Szczepienia są bardzo istotne, dlatego od paru miesięcy w szkołach trwają przygotowania do procesu szczepień. Akcja szczepień będzie miała miejsce we wrześniu – powiedziała.

Ministerstwo Edukacji i Nauki na bieżąco przekazuje szkołom i placówkom materiały informacyjne związane z procesem organizacji szczepień uczniów.

Jeszcze przed wakacjami (11 czerwca) szkoły otrzymały zestaw materiałów, wśród których były: rekomendacje dla rodziców, informacje o organizacji szczepień, kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19. Akcję informacyjną powtórzyliśmy od 18 do 20 sierpnia, przekazując do szkół, kuratorów i samorządów informacje dotyczące zakresu zadań dyrektora, współpracy z punktem szczepień oraz obecności rodzica podczas szczepienia dziecka.

W najbliższych dniach szkoły otrzymają także dodatkowe pakiety edukacyjne. Będą to filmiki, materiały informacyjne, przykładowe konspekty i scenariusze lekcji o zdrowiu opracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym, konsultowane z Radą Medyczną.

W ostatnim tygodniu sierpnia odbędą się spotkania kuratorów oświaty z dyrektorami szkół, dyrektorów szkół z rodzicami oraz spotkania środowiska szkolnego z medykami. Kuratorzy oświaty zorganizują konferencje online skierowane do dyrektorów szkół, w których będą uczestniczyli przedstawiciele podmiotów leczniczych. Konferencje będą dotyczyły programu szczepień nastolatków.

Z kolei w pierwszym tygodniu września zostaną zorganizowane się lekcje wychowawcze i spotkania informacyjno-edukacyjne z rodzicami poświęcone szczepieniom uczniów. W drugim tygodniu września będą zbierane zgody rodziców na szczepienie. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem szczepienia uczniów w szkołach rozpoczną się w trzecim tygodniu września.

Od dzisiaj, 25 sierpnia działa specjalny adres mailowy szczepienia-dzieci@gis.gov.pl, na który rodzice i opiekunowie mogą wysyłać pytania związane ze szczepieniami uczniów. Na wiadomości będą odpowiadali specjaliści z Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Zachęcamy rodziców, którzy mają wątpliwości związane ze szczepieniami dzieci, do skorzystania z możliwości zadawania pytań ekspertom.
Bezpieczny początek roku szkolnego – działania MEiN

Ministerstwo Edukacji i Nauki realizuje działania, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w nowym roku szkolnym. Na początku sierpnia udostępniliśmy Wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych opracowane przez MEiN, MZ i GIS. Są w nich zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym.

W zaleceniach ogólnych znalazły się informacje dotyczące dezynfekcji, higieny, wietrzenia, stosowania maseczek ochronnych oraz zachowywania dystansu społecznego. Rekomendowane jest także szczepienie przeciw COVID-19 dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych. Zalecenia szczegółowe dotyczą: organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.

W wytycznych podkreślono również, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej działania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego należy łączyć z dbałością o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

Szczegóły można znaleźć na stronie.

Ministerstwo Edukacji i Nauki