...
Loga Fundusze Europejskie

Boisko dla wszystkich

Kategoria: Aktualności 2010 Opublikowano: 29 czerwca, 2010
boisko1_-_mLata starań o powstanie profesjonalnego boiska sportowego przy LO im. ONZ, Gimnazjum Powiatowym i Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju zakończyło się sukcesem. W czwartek, 17 czerwca odbyła się uroczystość poświęcenia i uroczystego otwarcia boiska wielofunkcyjnego.
Na eleganckim obiekcie sportowym spotkali się uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz goście. Wśród nich znaleźli się m.in. Danuta Matłaszewska doradca Wojewody Lubelskiego, Mirosław Korbut Dyrektor Departamentu Kultury Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, Jan Lelonek Kierownik Oddziału w Zamościu Lubelskiego Kuratorium Oświaty, Marian Kurzyna wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Biłgoraju, Stanisław Schodziński Wicestarosta Biłgorajski, Marian Tokarski Etatowy Członek Zarządu Powiatu w Biłgoraju, Zenon Iskra przedstawiciel Komisji Oświaty w Radzie Powiatu w Biłgoraju, Janusz Rosłan Burmistrz Biłgoraja, ks. Stanisław Budzyńskiproboszcz parafii p.w. Św. Jerzego, ks. dr Witold Batycki proboszcz parafii Św. Marii Magdaleny, ks. Józef Flis proboszcz parafii WNMP w Biłgoraju oraz Celina Ćwikła dyr. Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej i Jan Koman kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.
Podsumowania inwestycji dokonał gospodarz uroczystości Marian Klecha dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących:
– Sukces wieńczy dzieło. Dzięki wytrwałości, zaangażowaniu wielu osób wspólnej pracy i nakładom finansowym zmieniliśmy obraz szkolnej rzeczywistości. Ogromny wpływ na realizację tego zamierzenia miały połączone siły przedstawicieli ministerstwa, województwa starostwa, miasta, szkół projektantów, inspektora nadzoru i wykonawców. Powstało boisko wielofunkcyjne, zagospodarowany został teren przylegający do niego i zmodernizowane boisko do piłki siatkowej – wymieniał dyrektor.
Nakłady finansowe przedstawiły się następująco: boisko wielofunkcyjne kosztowało 538 249 zł, modernizacja boiska do piłki siatkowej – 54 900 zł, chodniki i parkingi – 127 478 zł. Łącznie wydano 720 tys. zł. Z tego środki Powiatu Biłgorajskiego to 320 627 zł, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej funkcjonujący przy Ministerstwie Sportu – 200 tys. zł, i środki z budżetu miasta Biłgoraj – 200 tys. zł. Do tego doliczyć należy środki pozabudżetowe od sponsorów i Rady Rodziców w wysokości ok. 70 tys. zł.
– Powstał piękny obiekt sportowy, który przez wiele lat będzie służył młodzieży z naszych szkół. Mam nadzieję, że to boisko zostanie wykorzystane również poza lekcjami – podkreślił dyrektor Klecha.
Na ręce starosty Marka Onyszkiewicza wpłynęły listy z podziękowaniem za wkład finansowy w realizację tego przedsięwzięcia. Nadesłali je dyrekcja, grono pedagogiczne, rada rodziców i uczniowie LO im. ONZ i Powiatowego Gimnazjum oraz Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz.
M.Szewczuk