...
Loga Fundusze Europejskie

Budżet na 2017 rok uchwalony

Kategoria: Aktualności 2016 Opublikowano: 29 grudnia, 2016

budzet2017Radni Rady Powiatu w Biłgoraju podczas sesji, która odbyła się 28 grudnia, uchwalili budżet na 2017 rok. Za budżetem zagłosowało 15 radnych, 8 wstrzymało się od głosu.

Projekt budżetu na 2017 rok opracowany został przez Zarząd Powiatu przy udziale kierowników wydziałów i pracowników Starostwa Powiatowego, w szczególności pracowników Wydziału Finansowego. W listopadzie projekt przesłano do radnych, a w grudniu był przedmiotem obrad komisji Rady Powiatu. Podczas sesji założenia budżetowe na kolejny rok omawiał Starosta Marian Tokarski.

– Po stronie wydatków budżet kształtuje się w wysokości 100 mln 700 tys. zł, a po stronie dochodów jest 99 mln 800 tys. zł. Deficyt budżetowy wyniesie 850 tys. zł i zostanie sfinansowany z kredytu. Wysokość zadłużenia powiatu z roku na rok systematycznie się zmniejsza. Przypomnę: jego najwyższy poziom był w 2010 roku, gdzie zadłużenie sięgało kwoty 60 mln zł. Na dzień 1 stycznia 2017 roku stan zadłużenia wynosił będzie 14 mln 600 tys. zł. Zobowiązania powiat będzie musiał spłacić do 2029 roku – zaznaczał Starosta.

Główne źródła dochodów to subwencje i dotacje, które stanowią 85% dochodów budżetu. Największą jest subwencja oświatowa, która wynosi prawie 33 mln zł.

Pomimo tej znaczącej kwoty około 1 mln 500 tys. zł trzeba będzie dołożyć z pozostałych środków budżetowych, by nasze szkoły funkcjonowały w niezakłóconym rytmie – informował Marian Tokarski.

Subwencja wyrównawcza wynosi 11 mln 225 tys. zł. Ta część subwencji przeznaczana jest na pomoc społeczną, PCPR i częściowo Zarząd Dróg Powiatowych. Subwencja równoważąca, w wysokości 5 mln 700 tys. zł, w całości przekazywana jest na zadania drogowe. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszą 9 mln zł. Dotacja od gmin i powiatów w wysokości 3 mln 300 tys. zł przekazywana jest na funkcjonowanie Wioski Dziecięcej i rodzin zastępczych. Dotacja na zadania własne wynosi 3,8 mln zł i przekazywana jest na funkcjonowanie DPS-ów. Dochody z majątku powiatu wynoszą prawie 9 mln zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wynoszą 11 mln 200 tys. zł. Pozostałe 15% to dochody, które wypracowują jednostki organizacyjne powiatu. Jest to kwota 13 mln 700 tys. zł.

Wydatki bieżące budżetu powiatu to 85%, a wydatki majątkowe to 15%. Na oświatę wydatkowane jest około 35 mln zł, na pomoc społeczną 22 mln 600 tys. zł, na utrzymanie infrastruktury drogowej 19 mln 300 tys. zł, na administrację 11 mln 600 tys. zł, na zadania z zakresu działania przeciwpożarowego 4 mln 500 tys. zł, na zadania z zakresu gospodarowania mieniem i ochrony środowiska prawie 4 mln zł, na zadania z zakresu kultury, promocji i sportu będzie wydatkowana kwota 1 mln 200 tys. zł. Na obsługę długu trzeba będzie wydatkować 2 mln 300 tys. zł.

W roku 2017 rozpoczynamy duże projekty w tym wieloletnie: z zakresu termomodernizacji o wartości prawie 22 mln zł, e-Geodezja za 15 mln 500 tys. zł. Chcemy pozyskać środki na hale sportowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących i w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących – wyjaśniał Starosta – Największymi zadaniami są zadania z zakresu poprawy infrastruktury drogowej. Realizujemy inwestycje tam, gdzie jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Będziemy realizować drogę w gminie Obsza, o wartości 4 mln 700 tys. zł. Złożyliśmy też projekt na drogę w gminie Potok Górny o podobnej wartości. Zaczynamy też tzw. megaprojekt drogowy. Jest to 16 km drogi Księżpol – Jedlinki i na ten cel zapisane mamy wydatki w wysokości 1 mln zł.

Kolejne środki w wysokości 1 mln 200 tys. zł, przeznaczone są na dotację dla miasta Biłgoraj, na ulice Poniatowskiego i Kwiatową. Wspólnie z Miastem Biłgoraj Powiat planuje realizować ul. Dąbrowskiego. Trwają przygotowania do realizacji dwóch dróg w ramach projektu leśno – samorządowego, są to drogi Aleksandrów – Szostaki o wartości prawie 4 mln zł i Tereszpol – Smólsko o wartości 2 mln 800 tys. zł. Te zadania Lasy Państwowe dofinansowują w wysokości 75%, na pozostałą kwotę składają się samorządy powiatowy i gminny.

Dodatkowo 1 mln 500 tys. zł przekazujemy na zadania drogowe we współpracy z samorządami gminnymi. Zakres realizacji tych inwestycji i remontów ustalany jest w porozumieniu z gminami – tłumaczył Starosta – Przypomnę, że w 2016 roku położyliśmy prawie 80 km nowych dywaników na drogach powiatowych. Nie było takiego dobrego roku w historii powiatu.

Starosta po szczegółowym omówieniu założeń budżetowych na 2017 rok zwrócił się do radnych z prośbą o jego przegłosowanie. Rada poparła ten wniosek.