...
Loga Fundusze Europejskie

Ciekawa lekcja historii w I LO im. ONZ w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 19 września, 2019

17 wrzesnia wyklad17 września 2019 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju ciekawą lekcję historii na temat 80. rocznicy agresji ZSRR na Polskę przygotował dla młodzieży dr Arkadiusz Jastrzębski. Nauczyciel historii w wykładzie połączonym z prezentacją multimedialną wyjaśnił licealistom zagadnienia związane z tłem historycznym wydarzeń z 1939 roku poprzedzających agresję sowiecką.

Wyjaśnił również motywy działania Stalina zmierzające do ekspansji komunizmu w Europie i sowietyzacji ludności na zajętych obszarach. Dr Jastrzębski przybliżył młodzieży sposoby wynaradawiania ludności polskiej znajdującej się na ziemiach okupowanych przez  ZSRR. W oparciu o materiały źródłowe zaprezentował miejsca kaźni polskich oficerów w  Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku.

Wykład był bardzo interesujący i pomógł młodzieży zrozumieć trudne zagadnienia dotyczące sytuacji Polski, która w 1939 roku została podzielona między dwa wrogie mocarstwa – Niemcy i ZSRR.

I LO im. ONZ