...
Loga Fundusze Europejskie

Ścisła czołówka dla naszego Powiatowego Gimnazjum

Kategoria: Aktualności 2012 Opublikowano: 28 czerwca, 2012
herb_bilgorajZnamy już wyniki egzaminów gimnazjalnych. Okazuje się, że nasze Powiatowe Gimnazjum z Biłgoraja, działające w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących, osiągnęło bardzo dobry wynik w województwie. W przedmiotach: język polski, historia i WOS, matematyka oraz w przedmiotach przyrodniczych gimnazjum zdobyło możliwie najwięcej, bo 9 punktów skali staninowej. To ścisła czołówka województwa i najlepszy wynik w powiecie biłgorajskim! 
Takie dobre wyniki uzyskało jeszcze tylko osiem gimnazjów z województwa lubelskiego: pięć z Lublina, i po jednym gimnazjum z Zamościa, z Puław oraz z Białej Podlaskiej. To ścisła czołówka gimnazjów z najlepszymi wynikami spośród 439 w naszym województwie.
Skala staninowa – stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę… na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników. Pozycja wyniku szkoły na skali staninowej informuje nas, jaki procent szkół uzyskał lepszy wynik, jaki gorszy, a jaki porównywalny z interesującą nas szkołą. Konstruowana jest co roku po egzaminie zewnętrznym na podstawie średnich wyników wszystkich szkół, w których był on przeprowadzany.