...
Loga Fundusze Europejskie

Dożynki Powiatu Biłgorajskiego

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 15 września, 2020

     Mieszkańcy Powiatu Biłgorajskiego złożyli Panu Bogu swoje dziękczynienie za tegoroczne plony. W niedzielę (13.09) w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Dąbrowicy odbyły się powiatowe uroczystości dożynkowe, które w tym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną miały charakter wyłącznie kościelny.

     Mieszkańcy Powiatu Biłgorajskiego złożyli Panu Bogu swoje dziękczynienie za tegoroczne plony. W niedzielę (13.09) w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Dąbrowicy odbyły się powiatowe uroczystości dożynkowe, które w tym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną miały charakter wyłącznie kościelny.

{youtube}mET2200UVg4{/youtube}

     Już na samym początku wszystkich zebranych powitał, zachęcając do modlitwy dziękczynnej, ks. proboszcz Krzysztof Maj: – Eucharystia to dziękczynienie. To w ten sposób możemy najpiękniej Panu Bogu podziękować za wszystkie dary i łaski, którymi nas ciągle obdarza. Dzisiaj z sercami przepełnionymi wdzięcznością stajemy przy ołtarzu Chrystusa, aby podziękować za tegoroczne plony, za pracę rolników i za codzienny chleb. Chcemy wypraszać dla nich potrzebne łaski i dary. Te wszystkie nasze dziękczynienia powierzamy Panu Bogu przez wstawiennictwo naszej Matki i Królowej, Maryi – podkreślał.

    Starosta biłgorajski i przewodniczący Rady Powiatu złożyli w procesji z darami chleb wypieczony z tegorocznej mąki oraz dary ziemi, owoce i warzywa. Była to również ufna modlitwa, aby tego chleba nie zabrakło mieszkańcom powiatu biłgorajskiego: – Starosta Powiatu Biłgorajskiego Andrzej Szarlip niesie chleb, owoc tegorocznego rolniczego trudu. Spraw Panie, byśmy byli jak chleb, który nigdy się nie nudzi, ale z dnia na dzień smakuje coraz lepiej. Spraw również, aby w żadnej rodzinie naszego Powiatu nie zabrakło codziennego chleba i podstawowych warunków do godnego życia. Przewodniczący Rady Powiatu Marian Kurzyna niesie kosz z owocami i warzywami, symbol piękna i wdzięczności Bogu za tegoroczne plony symbolizują one również trud wzrastania w różnych warunkach, który zakorzeniony w Chrystusie daje prawdziwy wzrost. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy niosą chleb i wino, które za chwilę staną się Ciałem i Krwią Chrystusa – prosiła przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy, Aniela Dziura.

     Starosta Andrzej Szarlip w rozmowie podkreślał, iż dożynki to jedna z tradycji najmocniej zakorzenionych w polskiej kulturze: – Dożynki wpisały się w tradcyję i kulturę polską od wieków, są czymś stałym, są wyznacznikiem naszej polskości i tożsamości. Jest to również wyznacznik naszego dziękczynienia wszystkim rolnikom za ich ciężką pracę, ale również Panu Bogu za zbiory, za codzienny chleb, za żywność. To święto jest bardzo charaketrytyczne dla kultury polskiej, a szczególnie dla naszych terenów. To właśnie ono kończy tegoroczną pracę przy zbiorach, przy żniwach, przy pracy, której owocem jest chleb, z którego potem korzysta całe społeczeństwo. Praca rolników jest bardzo ciężka i wymagająca, ale bez niej nie moglibyśmy funkcjonować jako społeczeństwo. Prosimy dziś Boga, aby kolejne lata były przychylne dla rolników i aby tego chleba nigdy nie zabrakło na polskich stołach – zaznaczał.

      Ten rok był dla rolników wyjątkowo trudny – dodał Starosta: – Praca na roli jest bardzo trudna i wymaga wiele wysiłku i poświęcenia, dużo doświadczenia, ale przede wszystkim miłości do ziemi, bo bez tego nic by się nie udało, gdyby polscy rolnicy nie kochali swojej pracy i nie podstępowali zgodnie z wielowiekową tradycją. Ten rok rzeczywiście jest trudniejszy niż poprzednie. Oprócz pandemii mieliśmy skomplikowaną sytuację, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne, bo były i przymrozki i susza i obfite opady. Nie był to łatwy rok dla pracy rolników, a mimo to zbiory nie są najgorsze w tym roku i tym bardziej chylimy czoła przed wszystkimi ludźmi rolniczego trudu. W tym roku, dzięki nim i Bożej opiece nie zabraknie na naszych stołach chleba, który powstaje z polskich zbóż – podsumował starosta.

      Z kolei wicestarosta Tomasz Rogala zaznaczał, że musimy dziękować Panu Bogu za błogosławieństwo i opiekę oraz wszystkim rolnikom za ich ciężką pracę: – To, że dziś tu jesteśmy wynika z naszej tradycji i wiary w to, że nie tylko sprawy ludzkie, ale i sprawy boskie mają znaczenie. Praca na roli jest pracą ciężką i należy ją właściwie doceniać. Codziennie wszyscy z tego korzystamy. Ten symboliczny bochen chleba, który dziś został złożony w procesji ofiarnej, wskazuje na to, że tegoroczne plony były obfite i pozwoliły, aby ten chleb powstał, a także daje nadzieję, że nie zabraknie go nikomu z nas. Tym bardziej, że nasza praca ma służyć temu, żeby ten symboliczny chleb dzielić równo i sprawiedliwie dla wszystkich. Nie tylko tradycja i kultura, ale i wiara naszych przodków wskazuje na to, że powinniśmy zawsze, kiedy kończymy pewien etap, dziękować Bogu za wszystkie łaski, którymi nas obdarzył. A takim etapem jest właśnie m.in. zakończenie prac polowych. Dziś jest czas radosny, czas dziękczynienia i nadziei, że przyszły rok będzie również obfity i objęty Bożym błogosławieństwem – podkreślał.

     Powiat Biłgorajski na wielu polach stara się wspierać rolników: – Nasza działalność na rzecz wspierania rolników to przede wszystkim bezpośrednia współpraca z Izbami Rolniczymi, z Solidarnością Rolników Indywidualnych, ale i z poszczególnymi rolnikami. W tych szczególnych czasach mamy problemy związane z np. niestabilnymi cenami produktów rolnych, teraz wystąpiło w naszym powiecie wiele ognisk Afrykańskiego Pomoru Świń. Staramy się aktywnie uczestniczyć w tych działaniach, wspierać rolników, mówić o ich problemach na szerszym forum m.in. w rozmowach z Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim, ale też na poziomie ministerstw wskazując na to, że rolnictwo to podstawa funkcjonowania naszego powiatu. Musimy też zdać sobie sprawę z ważnej gałęzi rolnictwa, jaką jest rolnictwo ekologiczne, które się w naszym powiecie dynamicznie rozwija. Staramy się wspierać rolników poprzez promocję ich produktów, które są przede wszystkim lokalne i zdrowe – wyjaśniał wicestarosta.

       Starosta Szarlip wyrażał w swoim wystąpieniu ogromną wdzięczność dla rolników, podkreślając, że to właśnie dzięki nim mamy na swoich stołach chleb: – To dzisiejsze spotkanie i dzisiejsza modlitwa jest wyrazem głębokiej wdzięczności i szacunku dla wszystkich rolników za ich ciężką pracę. Dziękujemy im również za to, że na wsi są kultywowane wartości i jest pielęgnowana tradycja, która jest ważnym wyznacznikiem tradycji i kultury ogólnopolskiej. Za to wszystko dzisiaj w imieniu całego Zarządu Powiatu chcemy dziś rolnikom dziękować i prosić dla nich o zdrowie, o pomyślność i to, aby ich praca dawała wiele satysfakcji, ale również był opłacalna. Z okazji święta plonów życzę rolnikom przede wszystkim zdrowia, aby waszej ciężkiej pracy towarzyszyła radość, satysfakcja oraz należyty szacunek ze strony całego społeczeństwa – dziękował starosta.

      W uroczystościach dożynkowych wzięli udział przedstawiciele władz Powiatu Biłgorajskiego, Miasta Biłgoraj i poszczególnych gmin powiatu oraz mieszkańcy Dąbrowicy, którzy zadbali o dożynkowy wieniec i tematyczną dekorację.

red. Joanna Ferens

{gallery}dozynki_kosciol/{/gallery}