...
Loga Fundusze Europejskie

Droga Gorajec – Tarnowola oficjalnie oddana do użytku

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 24 października, 2014

schetynowka tereszpolmW obecności Wicewojewody Lubelskiego, przedstawicieli samorządów Gmin Tereszpol i Józefów oraz władz Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, 24 października br. oddano do użytku drogę powiatową 2919L Gorajec – Tarnowola łączącą drogę krajową Nr 74 z drogami wojewódzkimi Nr 858 i 853.

Inwestycja to wspólne dzieło trzech samorządów. Wniosek o pozyskanie środków z budżetu państwa Powiat Biłgorajski złożył w 2013 r. W marcu 2014 roku została podpisana umowa z Wojewodą Lubelskim o przydzieleniu dofinansowania w wysokości 50% wartości inwestycji ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. -Inwestycja finansowana jest ze środków zewnętrznych oraz w partnerstwie Powiatu Biłgorajskiego z Gminami Tereszpol i Józefów oraz firmami prowadzącymi działalność gospodarczą. Łączna wartość zadania to blisko 5,5 mln zł, z tego z budżetu państwa pochodzi ok. 2,7 mln zł, z budżet powiatu 1,35 mln zł, a od Gmin i partnerów prywatnych 1,36 mln zł – wyjaśniał Marian Tokarski.

Przebudowany ciąg drogowy długości ponad 15 km przebiega przez miejscowości: Panasówka, Tereszpol Zaorenda, Tereszpol Zygmunty, Tereszpol Kukiełki, Górecko Stare, Brzeziny i Tarnowolę. W ramach prac wykonano wyrównawczo – profilującą nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych oraz tzw. nawierzchnię ścieralną oraz poprawiono geometrię skrzyżowań. Utwardzono pobocza, wykonano zatoki autobusowe i wybudowano chodnik. -Na remont tej drogi mieszkańcy zarówno Gminy Tereszpol jak i Gminy Józefów czekali od lat. Wierzę, że poprawa jakości drogi wpłynie na wzrost gospodarczy ze względu na połączenie z siecią dróg o wyższej kategorii – mówił Jan Mielnik Wójt Gminy Tereszpol. Jak podkreślał z kolei Roman Dziura, z nowej drogi będą korzystać nie tylko mieszkańcy Gminy Tereszpol i Józefów, ale także mieszkańcy sąsiednich gmin oraz przejezdni i turyści, którzy często goszczą w tych stronach. O poprawie bezpieczeństwa w kontekście turystyki zwłaszcza rowerowej mówił Mirosław Późniak. -Przebudowa tej drogi znacznie zwiększy atrakcyjność regionu, a co za tym idzie – zwiększy się liczba turystów odwiedzających piękne zakątki Roztocza – podkreślał Przewodniczący Rady Powiatu.

W przygotowaniu są kolejne ważne inwestycje, na które samorząd Powiatu Biłgorajskiego aplikuje o środki unijne. Chodzi m. in. o poprawę dostępności komunikacyjnej terenów miejskich i podmiejskich do dróg wojewódzkich Nr 835 i 858 poprzez przebudowę ulic: Moniuszki, Łąkowej, Leśnej, Przemysłowej i Żurawinowej w Biłgoraju w Biłgoraj. Wniosek o dofinansowanie został złożony we wrześniu br. Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych Nr 2913L, 2917L, 2922L z drogą wojewódzką Nr 858 i drogą krajową Nr 74. Wniosek dotyczący trzech samorządów gminnych w partnerstwie z Powiatem został także złożony we wrześniu br. Powiat Biłgorajski chce także wyremontować ciąg dróg powiatowych Nr 2937L, Nr 2958L, Nr 2957L i Nr 2953L łączących trzy drogi wojewódzkie w Gminach Tarnogród i Obsza, wniosek o dofinansowanie z NPPDL został złożony we wrześniu 2014 roku.

-Chcemy także przebudować most nad rzeką Biała Łada w ciągu drogi powiatowej Nr 3001L (ul. Sikorskiego) w Biłgoraju wraz z dojazdami. Mamy już dokumentację projektowa, termin składania wniosków to luty 2015 roku. Na liście projektów strategicznych dla naszego powiatu znajduje się projekt systemowy wszystkich powiatów naszego województwa tzw. Megaprojekt, który obejmuje swym zakresem 36 km dróg powiatowych na terenie gminy Tarnogród, Obsza, Księżpol i Potok. Wniosek zaakceptowany przez Zarząd Województwa czeka na akceptację przez Komisję Europejską. Po zatwierdzeniu dokumentów programowych unijnych ruszamy z inwestycją. Cieszymy się z każdej inwestycji drogowej malej i dużej, bo to stanowi poprawę jakości życia na Ziemi Biłgorajskiej – dodał Starosta.