...
Loga Fundusze Europejskie

Drogi powiatowej nr 2901L Zagroble – Czernięcin i nr 2902L Gródki – Zaporze – Czernięcin oficjalnie otwarte

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 18 października, 2021

Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip, w obecności przedstawicieli Sejmu RP, władz wojewódzkich i gminnych uroczyście otworzył przebudowane drogi powiatowej nr 2901L Zagroble – Czernięcin i nr 2902L Gródki – Zaporze – Czernięcin. Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprawa warunków podróżowania, podniesienie rozwoju gospodarczego północnej części naszego powiatu. Przebudowa dróg wpłynie pozytywnie na rozwój ośrodków gospodarczych gminy Turobin oraz gmin przyległych.

otwarcie drog turobin
Inwestycja realizowano w latach 2020 – 2021. Jej wartość to 4 306 283 zł, w tym dofinansowanie z FDS to 3 014 398 zł. Wkład własny samorządu: 1 291 885 zł (wkład finansowy powiatu 645 942,5 zł; wkład finansowy gminy Turobin 645 942,5 zł).

Inwestycja obejmowałą wykonanie nowej nawierzchni dróg powiatowych:
– DP nr 2901L Zagroble – Czernięcin w km 0 + 003 – 5 +453 długości 5 450 mb;
– DP nr 2902L Gródki – Zaporze – Czernięcin w km 10 + 022 – 15 + 037 długości 5 015 mb.
Łączna długość dróg: 10 465 mb.