...
Loga Fundusze Europejskie

Dyrektor PCPR z wyróżnieniem od Wojewody Lubelskiego

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 23 listopada, 2023

Emilia Okoń, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, została uhonorowana przez Wojewodę Lubelskiego. Z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego otrzymała dyplom uznania.

Wyróżnienie przyznano za wieloletnią pracę w obszarze pomocy społecznej, empatię i profesjonalizm w działaniu na rzecz osób i rodzin potrzebujących wsparcia, a także wrażliwości zaangażowanie w pracę oraz kreatywne podejście do rozwiązywania problemów w społecznych.

Spotkanie z Wojewodą było okazją do podziękowania wszystkim, którzy swoją pracą uczynili służbę drugiemu człowiekowi za ich zaangażowanie i zrozumienie. Wzięli w nim udział Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, prezes PFRON Krzysztof Michałkiewicz i wicewojewodowie Robert Gmitruczuk i Bolesław Gzik. Tegoroczne obchody były szczególne. W sierpniu br. upłynęła 100. rocznica uchwalenia przez Sejm II RP pierwszej ustawy o opiece społecznej.

Nie pracujemy dla wyróżnień i odznaczeń niemniej uznanie Pana Wojewody jest nie do przecenienia. Zawody pomocowe, których działalność związana jest z obszarem pomocy społecznej nie są łatwe. Wynika to z ich specyfiki, tj. wymagań ustawowych, licznych obowiązków i ról w jakich występujemy. Pomagamy osobom z niepełnosprawnościami, opiekujemy się seniorami, wspieramy rodziny w rozwiązywaniu ich problemów, organizujemy pieczę zastępczą, pracujemy z ofiarami i sprawcami przemocy domowej, obsługujemy różnego rodzaju świadczenia – mówi dyrektor PCPR w Biłgoraju, Emilia Okoń.

Jak dodaje odebranie przez nią wyróżnienie traktuje jako wyróżnienie dla pracy całego Centrum: – Lista zadań jest długa i można jeszcze wiele wymieniać. Niesienie pomocy tym wszystkim osobom wymaga nie tylko doskonałej orientacji w przepisach praw ale przede wszystkim wrażliwości, a jednocześnie odporności, cierpliwości i empatii, bez których nie można wykonywać naszej pracy. Otrzymany dyplom uznania jest motywacją do dalszego, profesjonalnego wykonywania naszych wymagających zadań.

Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem osób znajdujących zatrudnienie nie tylko w ośrodkach pomocy społecznej, ale w różnorodnych instytucjach pomocy, rynku pracy, rehabilitacji, placówkach leczniczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób potrzebujących pomocy. Głównym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać.

Foto: Marta Panasiuk/LUW