...
Loga Fundusze Europejskie

Działalność DPS-ów w roku ubiegłym

Kategoria: Aktualności 2016 Opublikowano: 8 czerwca, 2016

Rada Powiatu w Biłgoraju zapoznała się z podsumowaniem działalności domów pomocy społecznej w 2015 roku podległych samorządowi Powiatu Biłgorajskiego. Zagadnienia te omawiano podczas sesji, która odbyła się 30 maja.

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju – działa od 2001 roku. W roku ubiegłym w domu przebywało 83 osoby, w tym 14 przewlekle somatycznie chorych. Najmłodszy mieszkaniec miał 40 lat, najstarszy 96. W domu przebywało 20 osób leżących, 10 poruszających się na wózku inwalidzkim, 16 osób poruszało się za pomocą chodzika, 11 osób poruszało się przy pomocy kuli lub laski, a 26 osób poruszało się samodzielnie. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS wynosił 2626,72 zł. Obecnie opłatę za pobyt pokrywa w 70% mieszkaniec ze swojego dochodu, pozostałą cześć pokrywa rodzina, miasto lub gmina. W DPS mieszkańcy mają zapewnioną: całodobową opiekę pielęgniarską, stały kontakt z lekarzem, korzystanie z gabinetów rehabilitacji, opiekę duszpasterską, zajęcia w pracowni terapii zajęciowej, pielgrzymki, wycieczki, imprezy kulturalno-oświatowe, całodobowe wyżywienie z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych. W Domu pracuje 47 osób.

Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce – funkcjonuje od 1957 roku. Posiada filię w Biłgoraju oraz w Długim Kącie. W roku ubiegłym w Domu, łącznie z filiami, mieszkało 195 osób. Dokładnie 21 osób posiadało lekki stopień niepełnosprawności, 60 osób stopień umiarkowany, 45 osób stopień znaczny, 28 osób głęboki stopień niepełnosprawności, 31 osób miało choroby i zaburzenia psychiczne, a 10 obniżenie funkcji intelektualnych. Najmłodsza mieszkanka miała 14 lat, a najstarsza 88. Niezależnie od stopnia niepełnosprawności wszyscy mieszkańcy domu muszą mieć zabezpieczone podstawowe potrzeby: fizjologiczne, poznawcze, bezpieczeństwa, szacunku, przynależności, wolności i miłości. W Domu przyjęta jest zasada (na ile jest to możliwe) maksymalnego odejścia od instytucji. Mieszkańcy są gospodarzami Domu, a personel jest po to, by pomagać i towarzyszyć w przezwyciężeniu trudności i ograniczeń. W DPS zatrudnionych jest 119 osób.