...
Loga Fundusze Europejskie

Dzień Olimpijczyka

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 24 czerwca, 2013
olimpijczycy13-mLaureaci, finaliści i uczestnicy etapów centralnych konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz ich nauczyciele i dyrektorzy szkół zaproszeni zostali przez Zarząd Powiatu do Starostwa Powiatowego na coroczne podsumowanie osiągnięć uczniów w mijającym roku szkolnym. Wyróżniono 95 uczniów i 50 nauczycieli ze wszystkich szkół podległych samorządowi powiatowemu.
W uroczystości, która odbyła się w piątek 21 czerwca, udział wzięli Marian Tokarski Starosta Biłgorajski, Stanisław Schodziński Wicestarosta, Józef Czarny Członek Zarządu Powiatu, Adam Olszta Przewodniczący Komisji Edukacji w Radzie Powiatu w Biłgoraju, radny Tadeusz Ferens członek Komisji i Jan Koman kierownik Wydziału Edukacji w Starostwie.
Starosta Marian Tokarski gratulował uczniom i nauczycielom doskonałych osiągnięć:
W naszych szkołach w kończącym się już roku szkolnym kształcimy 4259 uczniów. Pracę dydaktyczno – wychowawczą prowadzi z nimi 431 nauczycieli. Dzisiejsze spotkanie gromadzi 95 uczniów i 50 nauczycieli i jest spotkaniem z tymi, którzy osiągnęli najwięcej. Chciałbym, żeby wszyscy, którzy znajdują się na tej sali poczuli satysfakcję z wykonanego zadania i jeszcze większy zapał do dalszej wytężonej nauki i pracy.
  • Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju
Paulina Węgrzyn – XXXIX Olimpiada Geograficzna (Toruń), Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z geografii (Kraków), opiekun Barbara Łokaj.
Gabriela Okoń, Maksymilian Onyszkiewicz – XLII Olimpiada Biologiczna (Warszawa), op. Bożena Oleszek.
Anna Majcher – XI Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki (Warszawa), op. Bogusława Jasina.
Paula Przytuła, Adam Przytuła – XXIII Olimpiada Teologii Katolickiej (Legnica), op. Grażyna Skakuj, Małgorzata Polańska.
Andrzej Bogdan – Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej (Białystok), op. ks. Janusz Jałoza.
Małgorzata Starzyńska – XVII Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności (Szczecin), op. Bożena Oleszek.
Patryk Nizio – Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z geografii (Kraków), op. Barbara Łokaj.
Filip Rak – Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z fizyki oraz z matematyki (Kraków), op. Ryszard Wołoszyn (fizyka), Andrzej Łokaj (matematyka).
Gabriela Rybka – XXI Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia (Zgierz), op. Jadwiga Oleszek, Barbara Zielińska.
Apolonia Martens – Konkurs „Symulacja Obrad Parlamentu Europejskiego” (Lublin), op. Bogusława Jasina.
Izabela Jabłońska – Ogólnopolski Konkurs Papieski (Lublin), op. Małgorzata Polańska.
Agnieszka Tutka – Ogólnopolski Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” (Gdańsk), op. Dorota Kleban.
Kinga Marzec – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej (Niepokalanów), op. Grażyna Skakuj.
Wojciech Łupina – Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Sprachdoktor, op. Grzegorz Bryła.
Aleksandra Cich – Wojewódzki Konkurs Poprawności Językowej „Mówię i piszę po polsku” (Krasnystaw), op. Barbara Chołyst.
Agata Hułas – Ogólnopolskie Dyktando Młodych KUL (Lublin), op. Jadwiga Rataj.
Dominika Polak, Magdalena Harasiuk – Ogólnopolski Konkurs Recytacji Poezji i Prozy A.Puszkina i A.Mickiewicza „Puszkiniana” (Warszawa), op. Barbara Borowy.
Łukasz Furmanek – Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” 2013, op. Agnieszka Sacha.
Joanna Blicharz – Międzynarodowy Konkurs Plastyczny (Moskwa), op. Alina Dzido.
Weronika Pyzik – Międzynarodowa Olimpiada Języka Rosyjskiego (Moskwa), op. Barbara Borowy.
  • Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju
Ilona Jastrzębska – Konkurs Matematyczny, Konkurs Krasomówczy organizowany przez LKO; op. Dorota Kutryn, Magdalena Żurawicz.
Michał Buczek – Konkurs Krasomówczy organizowany przez LKO, op. Anna Furmanek.
Kamil Staroński – Konkurs Geograficzny organizowany przez LKO, op. Barbara Łokaj.
Angelika Oleszczak – Konkurs Języka Rosyjskiego organizowany przez LKO, op. Barbara Borowy.
Rafał Zygmunt – Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” organizowany przez LKO, op. Renata Krzesińska, Barbara Łokaj.
Paweł Zych – Konkurs Fizyczny organizowany przez LKO, op. Kazimierz Sobieski.
Katarzyna Cios, Benedykt Król – Konkurs Krasomówczy organizowany przez LKO, op. Magdalena Żurawicz.
Maciej Mirkiewicz – Ogólnopolski Konkurs „Bądź bezpieczny w sieci – korzystaj inteligentnie z inteligentnych technologii”, op. Anna Dobraczyńska.
Katarzyna Sadowy, Jakub Gąsiorowski, Wojciech Kopacz – XLI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy (Elbląg), op. Bożena Oleszek, Wiesław Świerczyński.
  • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
Paweł Czuryło – XVII Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności (Poznań), op. Anna Grabias, Beata Luchowska.
Natalia Turowska, Martyna Stec, Estera Garbacz, Damian Zygmunt, Anna Dworniczak – Ogólnopolski Konkurs „Świadomy wie co robić z ZSEE” (Warszawa), op. Ewa Oszajca.
Ewa Sprysak – Ogólnopolski Konkurs PapieskiTertio Millennio (Kraków), op. s. Izabella Elżbieta Podwyszyńska.
Zespołowo Konkurs Ogólnopolski „Dzień Bezpiecznego Internetu” (Warszawa), op. Monika Buczek.
Milena Kowalik, Ewa Mróz, Tymoteusz Płoszaj, Ewa Sprysak, Dominika Bednarz – Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK (Lublin), op. Robert Koman.
Daniel Zygmunt – Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Eureka” (Warszawa), op. Marta Kapica.
Klaudia Hyz, Anna Kusz – Konkurs „Historia mojej małej Ojczyzny…” (Zamość), op. Anna Sadowska.
Aleksandra NizioIII Wojewódzki Konkurs Piosenki Rosyjskiej(Lublin), op. Barbara Dziurzyńska.
  • Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
Adam Duma – XIX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Samochodowej, op. Krzysztof Bury, Wojciech Stasiewicz.
Bernard Łoziński, Marek Krzeszowiec, Kamil Tomczyk – VII Lubelski Międzyszkolny Konkurs Zawodowy „Rok przed dyplomem” – technik informatyk, op. Paweł Kozioł.
Mateusz Padiasek, Adam Osieł – VII LMKZ „Rok przed dyplomem” – technik elektronik, op. Artur Kłosek.
Mateusz Mazurek – VII LMKZ „Rok przed dyplomem” – technik elektryk, op. Jan Kondrat.
Paweł Mazurek, Jan Rataj, Łukasz Mazurek, Piotr Spustek – VII LMKZ „Rok przed dyplomem” – technik mechatronik, op. Henryk Kasprowicz.
Michał Głaz – VII LMKZ „Rok przed dyplomem” – technik pojazdów samochodowych, op. Robert Kłosek.
Arkadiusz Węgrzyn – IX Regionalny Konkurs Informatyczny „Dzień Bezpiecznego Komputera”, op. Krzysztof Socha.
Bartłomiej Szeliga, Marek Nizio – III Konkurs „Matematyka w Technice dla Technika”, op. Robert Kleban.
Anna Grabias, Patrycja Łubiarz – XX Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”, op. Anna Ciosmak.
Roman Zaśko – XXIII Olimpiada Teologii Katolickiej, op. Agnieszka Złamańska.
  • Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
Artur Chytrosz – XXVI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (Nowy Sącz), op. Paweł Sosiński, Halina Gołąb.
Aleksander Łuszczak, Dawid Kamiński – Konkurs „Buduj z pasją”, op. Piotr Blacha, Benedykt Bury, Katarzyna Ochab.
Jagoda Zielonka, Anita Zań – Międzynarodowy Finał Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ukraińskiej w Łucku, op. Piotr Grzywna.
Anita Zwolińska – Ogólnopolski konkurs na esej „Czy dzieci jak ryby głosu nie mają?, op. Celina Wojtak.
Sylwia Paluch – VI edycja konkursu na „Esej w zakresie stosunków międzynarodowych” (Przemyśl) op. Tomasz Karolczak.
Jolanta Huba – Matematyka OXFORD PLUS, op. Beata Koczot.
Aneta Kurzyńska, Diana Róg – Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO – Planeta, op. Dorota Rybak, Beata Ulanowska.
Robert Mazurek – Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Eureka”; Konkurs Matematyczny, op. Teresa Kość, Jolanta Łubiarz.
Jarosław Grela – Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik”, op. Marek Ziemichód.
Anita Zwolińska – Ogólnopolski Konkurs „Akademia Młodego Dyplomaty”, op. Tomasz Karolczak.
Rafał Flis – Konkurs Wiedzy o BHP, op. Genowefa Daśko.
Anna Margol – Konkurs na esej „Młody człowiek w XXI wieku”, op. Jolanta Zdziebło.
Szymon Przytuła, Wojciech Szwed, Michał Rak, Kacper Kraczek – XXVI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (Lublin), op. Paweł Sosiński, Halina Gołąb.
Anna Zdunek – V Wojewódzki Konkurs Slawistyczny, op. Piotr Grzywna.
  • Młodzieżowy Dom Kultury
Weronika Woźnica – XV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Dzieci i Młodzieży „Piękno Beskidów i Bieszczadów”.
Joanna Skubisz – XXXIV Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Krajobraz Polski – Tradycje, Współczesność, Przyszłość”.
Ewa Król – IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Tęczowy Kalendarz”.
Anna Pędziwiatr – XIV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Dzieci i Młodzieży „Dziecko i Pies”.
Weronika Kuziak, Julia Bury –Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Parki Narodowe w Polsce oraz gatunki zwierząt i roślin chronionych”. We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach sukcesów dzieci opiekunem była Anna Świca.
Karolina Więcław, Daria Podpora XIII Ogólnopolski Festiwal Pieśni – Piosenki Patriotycznej – Ludowej w Białobrzegach, op. Andrzej Czernik.
  • Zespół Szkolno-Rewalidacyjny w Biłgoraju
Ewa Palonka – Ogólnopolski konkurs fotograficzny „Kultura w obiektywie” (Biłgoraj),op. Ewa Gmiterek.
Kamil Gwizdak – Międzypowiatowy konkurs fotograficzny „Pejzaże kolejowe czyli kieruj świat na właściwe tory” (Zamość), op. Ewa Rzeźnik.
Magdalena Jakimczuk – Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Zamość i Roztocze w obiektywie” (Zamość), op. Ewa Rzeźnik oraz Ogólnopolski konkurs fotograficzny „ Kultura w obiektywie” (Biłgoraj), op. Lucyna Grasza.