...
Loga Fundusze Europejskie

Era młodych zawodowców

Kategoria: Aktualności 2017 Opublikowano: 6 marca, 2017

Plakat projektu Era młodych zawodowcówFundacja Inicjatyw Lokalnych Oddział w Janowie Lubelskim pragnie poinformować o realizacji kolejnego projektu – „Era młodych zawodowców”, w którym do udziału zaprasza osoby młode od 15 do 29 r. ż., pozostające bez pracy, niezarejestrowane w urzędach pracy w tym: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne i o niskich kwalifikacjach, zwłaszcza nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu. Celem projektu jest podniesienie szans młodych osób na zatrudnienie poprzez objęcie kompleksowym wsparciem doradczo-szkoleniowym oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego podczas udziału w 4-miesięcznym stażu zawodowym.

W ramach Projektu “ERA MŁODYCH ZAWODOWCÓW” przewidziane są następujące szkolenia podwyższające lub dostosowujące kompetencje i kwalifikacje zawodowe:

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie –250 godz./ kwiecień-maj 2017/,

Murarz-tynkarz – 240 godz. / kwiecień-maj 2017/,

Magazynier z obsługą wózka widłowego, kasy fiskalnej oraz komputerowych programów magazynowych – 184 godz. / wrzesień-październik 2017/,

Fryzjer – 200 godz. / sierpień-wrzesień 2017/,

Kucharz – 200 godz. / czerwiec-lipiec 2017 – I grupa, listopad-grudzień 2017-II grupa/,

Operator żurawi przenośnych – 76 godz. / lipiec- sierpień 2017/,

Operator koparko-ładowarki kl. III – 176 godz. /kwiecień-maj 2017/,

Operator koparki jednonaczyniowej kl. III – 176 godz. /czerwiec–lipiec 2017/.

Szkolenia zakończą się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego zdobyte umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje.

W trakcie uczestnictwa w projekcie zapewniamy: stypendium szkoleniowe (8,54 zł brutto/1 godz. udziału w szkoleniu) i stażowe (1500 zł /1 mies.), materiały szkoleniowe, odzież ochronną, wyżywienie podczas szkoleń oraz zwrot kosztów dojazdu, a także badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.

Projekt kierowany jest do mieszkańców następujących powiatów: kraśnickiego, janowskiego, a także, biłgorajskiego, włodawskiego, chełmskiego, miasta Chełm, miasta Lublin, lubelskiego i świdnickiego.

KONTAKT DO BIUR PROJEKTU:

ul. Zamoyskiego 52

23-300 Janów Lubelski

tel. 15 871 75 36

e-mail: janowlubelski@lfr.lublin.pl

ADRES STRONY WWW:

www.fil.lublin.pl