...
Loga Fundusze Europejskie

„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE”

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 13 kwietnia, 2023

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

operacja p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2931 L Sól – Bidaczów Stary”

– operacja typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania 7.2: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Cel operacji: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2931 L Sól – Bidaczów Stary o długości 4,925 km ma służyć poprawie jakości stanu technicznego sieci drogowej Powiatu Biłgorajskiego, a tym samym zapewnić dostępność do miejsc pracy oraz poprawić warunki rozwoju gospodarczego (w tym produkcji rolnej).

Wartość umowy (po przetargu):                                 5 782 169,42 zł.
Wartość dofinansowania EFRROW (63,63%):         3 679 194,40 zł.


 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2931 L Sól – Bidaczów Stary” PROW 2014-2020

Planowana do przebudowy droga powiatowa Nr 2931 L Sól – Bidaczów Stary o długości: 4,925 km łączy dwa powiaty: Powiat Biłgorajski i Powiat Niżański. Stanowi jedyny dojazd mieszkańców miejscowości: Sól, Bidaczów Nowy, Bidaczów Stary i Łazory do drogi wojewódzkiej Nr 858 relacji Nisko – Biłgoraj. Droga łączy dwa województwa: lubelskie i podkarpackie.

Realizacja inwestycji oczekiwana jest nie tylko przez mieszkańców gminy Biłgoraj, ale również mieszkańców gminy Biszcza, czy Potok Górny dojeżdżających do Biłgoraja. Droga umożliwia także najszybszy dojazd do Zalewu Biszcza-Żary. Przy tej trasie zlokalizowane są siedziby podmiotów gospodarczych, dla których stan nawierzchni przekłada się na poprawę warunków prowadzonej działalności. Realizacja inwestycji ma służyć poprawie jakości stanu technicznego sieci dróg powiatowych Powiatu Biłgorajskiego, w tym poprawie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

Zakres planowanych robót budowlanych:
– wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,
– poprawa geometrii skrzyżowań z drogami publicznymi,
– wykonanie peronów przy przystankach autobusowych,
– oczyszczenie i wyprofilowanie rowów przydrożnych,
– wykonanie krytego rowu przy peronach,
– uzupełnienie poboczy kruszywem,
– oznakowanie pionowe, poziome i urządzenia BRD,
– wyposażenie istniejących przejść dla pieszych w rozwiązania ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

W finansowaniu inwestycji udział biorą Powiat Biłgorajski i Gmina Biłgoraj po 50% wkładu własnego samorządów.

Umowa z Wykonawcą (Konsorcjum Firm: Leader: PBI Infrastruktura – Kraśnik i Partner: PBI WMB – Sandomierz) została podpisana 14.04.2023 r.

Odbiór inwestycji planowy jest na miesiąc wrzesień bieżącego roku.