...
Loga Fundusze Europejskie

Euroregion Roztocze realizuje projekt grantowy!

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 23 sierpnia, 2021

Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze otrzymało dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i zostało operatorem projektu pn. „OBYWATELSKIE ROZTOCZE. Działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza”. Oznacza to, że w ciągu trzech najbliższych lat Euroregion rozdysponuje środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pomiędzy młode organizacje społeczne i grupy nieformalne z województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Mikro-dotacje w wysokości do 10 000 złotych będą przeznaczone na działania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego i promocją Roztocza. Projekt zakłada, że zostanie ogłoszony konkurs na granty w trzech edycjach, w roku 2021, 2022 i 2023. Jeden podmiot będzie mógł aplikować o dotację jednego działania w każdej  edycji rocznej. Formularz grantowy będzie można składać za pośrednictwem strony internetowej oraz tradycyjnie w formie papierowej za  pośrednictwem poczty. Projekt zakłada działania promocyjne oraz stworzenie strony internetowej www.obywatelskieroztocze.pl, na której znajdą się wszystkie niezbędne informacje.

euroregion obywatelskie roztocze
W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 12 wykładów, warsztatów i szkoleń tematycznych przygotowujących do zagadnień związanych z dziedzictwem kulturowym i jego ochroną oraz podnoszących merytoryczną i praktyczna wiedzę w tym zakresie. Działania edukacyjne obejmą wiedzę dotyczącą zabytków archeologicznych z okresu neolitu i wczesnego średniowiecza, kamieniarki bruśnieńskiej i drzeworytu płazowskiego, cmentarzy w kulturze, cerkwi na Roztoczu,  historii i kultury Żydów oraz reliktów żydowskiej kultury materialnej, pejzażu toponimicznego pogranicza polsko-ukraińskiego – jakim jest część środkowa i wschodnia Roztocza, środowiska przyrodniczego i form ochrony przyrody oraz Roztocza w fotografii. Przewidziane są także szkolenia z zakresu działania organizacji społecznych, między innymi szkolenie dotyczące organizowania i korzystania z działań woluntarystycznych w organizacji. Jedno ze szkoleń będzie obejmowało zagadnienia związane z promocją produktu (zwłaszcza w Internecie), kolejne – przygotowanie i praktyczne wypełnienie formularza projektowego Obywatelskie Roztocze. Zajęcia edukacyjne przewidziane są w formie hybrydowej – spotkania on-line, w terenie, a także stacjonarnie w Zamościu, Bełżcu i Tomaszowie Lubelskim.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach oraz w konkursie grantowym!