...
Loga Fundusze Europejskie

Idźmy na wybory! Apel Starosty Biłgorajskiego

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 25 czerwca, 2020

     Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Biłgorajskiego. Serdecznie zachęcam wszystkich do udziału w wyborach. Jesteśmy ambitnym regionem, który potrzebuje warunków do szybkiego rozwoju. Naszą pracą i determinacją każdego dnia budujemy przyszłość naszą i naszych dzieci. Ale potrzebujemy też wsparcia władz państwowych, które rozumieją, że Polska jest jedna, a wszystkie regiony są tak samo ważne i solidarnie wspierają te mniej zamożne. Niech nasz głos będzie donośny i zdecydowany.

     Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Biłgorajskiego.

      Serdecznie zachęcam wszystkich do udziału w wyborach. Jesteśmy ambitnym regionem, który potrzebuje warunków do szybkiego rozwoju. Naszą pracą i determinacją każdego dnia budujemy przyszłość naszą i naszych dzieci. Ale potrzebujemy też wsparcia władz państwowych, które rozumieją, że Polska jest jedna, a wszystkie regiony są tak samo ważne i solidarnie wspierają te mniej zamożne. Niech nasz głos będzie donośny i zdecydowany.

      Po raz kolejny w wolnej Polsce wybierzemy Prezydenta Rzeczypospolitej. To nasz przywilej jako obywateli suwerennego państwa. W ten sposób wspólnie zdecydujemy w jakim kierunku będzie rozwijać się nasza Ojczyzna przez kolejne lata. Głosowanie 28 czerwca jest ważne dla Polski, więc także dla nas, mieszkańców powiatu biłgorajskiego.

     Prezydent w Polsce jest gwarantem suwerenności i strażnikiem wartości. Wybierając głowę państwa, opowiadamy się za tym, w co wierzymy i jakich zasad chcemy się trzymać. W momencie głosowania w szczególny sposób bierzemy odpowiedzialność za nasze rodziny, Ojczyznę, ład społeczny i naszą przyszłość. Brak udziału w wyborach to oddanie prawa innym do decydowania o naszym wspólnym domu. Brońmy tego, co jest dla nas ważne. Wybierzmy osobę, która będzie nas godnie, uczciwie reprezentować i służyć wszystkim Polakom.

     Każdy z nas zagłosuje zgodnie z własnymi poglądami i własnym sumieniem. Polska to nasza wspólna sprawa. Spór polityczny rozgrzewa emocje. To typowe dla demokracji. Nie pozwólmy jednak, by tymczasowe podziały które towarzyszą wyborom poróżniły nas trwale. Szanujmy tych, którzy myślą inaczej. Nasza Ojczyzna potrzebuje zgody, zrozumienia i dobrej współpracy między instytucjami państwa, samorządami i obywatelami. Udział w wyborach – święcie demokracji – to nasz wielki, zbiorowy obowiązek.

Z wyrazami szacunku,

     Andrzej Szarlip
Starosta Biłgorajski