...
Loga Fundusze Europejskie

II sesja VII kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2024 Opublikowano: 27 maja, 2024

Uprzejmie zapraszam na II sesję VII kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 3 czerwca 2024 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju
ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Biłgorajskiego.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 13. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

Transmisja sesji >>KLIKNIJ<<