...
Loga Fundusze Europejskie

Indeks dla absolwentki ZSBiO

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 13 sierpnia, 2021

Agnieszka Cieślak, tegoroczna absolwentka ZSBiO, została laureatką konkursu o Złoty Indeks Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, który został rozstrzygnięty na pzrełomie lipca i sierpnia br. Konkurs, skierowany do tegorocznych maturzystów, wymagał napisania pracy w formie eseju na temat: „Pandemia – szanse i wyzwania”. Agnieszka Cieślak w swojej pracy szczególnie zwróciła uwagę na pogorszenie się sytuacji kobiet w na rynku pracy oraz zmianach, jakie będą konieczne, aby stworzyć im bardziej elastyczne warunki, dzięki którym będą mogły pogodzić obowiązki rodzinne z zaangażowaniem w obowiązki zawodowe.

Kapituła konkursu w końcowej ocenie brała pod uwagę między innymi dojrzałość sądów i przemyśleń autora pracy, spójność wypowiedzi, wykorzystanie źródeł naukowych oraz poprawność językową. Suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach pozwoliła Agnieszce Cieślak znaleźć się wśród dziesięciorga nagrodzonych indeksem uczestników z całej Polski. Gratulujemy!

/Z.P./