...
Loga Fundusze Europejskie

Informacja dla absolwentów klas ósmych

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 7 sierpnia, 2020

      12 sierpnia  br. szkoły ponadpodstawowe ogłoszą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół. O zakwalifikowaniu do szkoły kandydaci mogą się dowiedzieć także poprzez indywidualne konta w systemie naborowym.

      12 sierpnia  br. szkoły ponadpodstawowe ogłoszą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół.O zakwalifikowaniu do szkoły kandydaci mogą się dowiedzieć także poprzez indywidualne konta w systemie naborowym. Do 18 sierpnia br. do godziny 15.00 należy potwierdzić wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie  oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.  Jest to warunek konieczny dla kandydata aby mógł być wpisany na listę przyjętych do szkoły. Przedmiotowa lista zostanie opublikowana w dniu 19 sierpnia. Uczniowie szkół zawodowych będą kierowani na badania lekarskie w celu stwierdzenia, czy nie ma przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w danej szkole.

/Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki