...
Loga Fundusze Europejskie

Inwestycja na miarę XXI wieku

Kategoria: Aktualności 2011 Opublikowano: 23 listopada, 2011
dps_teodorowka-mNowa kuchnia, kotłownia i pralnia – wszystko za 1 mln 676 tys. zł. We wtorek 22 listopada dokonano podsumowania inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów wraz z modernizacją kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce”. Zadanie zrealizowano przy znaczącym udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa VIII- Infrastruktura społeczna, Działanie 8.4 –  Pomoc społeczna).
Spotkanie podsumowujące rozpoczęła msza św. koncelebrowana przez ks. Józefa Flisa proboszcza kościoła pw. WNMP w Biłgoraju, ks. Marka Kuśmierczyka proboszcza parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gromadzie oraz ks. Józefa Bednarskiego proboszcza parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Dąbrowicy. W kazaniu ks. Flis przypomniał patronkę tego dnia, czyli św. Cecylię, podkreślił też ważność wykonanej inwestycji.
Służba drugiemu człowiekowi szczególnie w tym miejscu, jest odpowiedzią na zaproszenie Jezusa „wszystko co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnie uczyniliście”. Zrealizowano dużą inwestycję, a wszystko po to, aby praca wykonywana w tym miejscu, tak bardzo konieczna, była nieco łatwiejsza, lżejsza.
Po mszy gości oficjalnie przywitała dyrektor DPS Beata Tokarska. Wśród nich byli: poseł Piotr Szeliga, zastępca kierownika filii Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego w Zamościu Eugeniusz Polakowski, kierownik Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu Jacek Grabek. Starostwo Powiatowe w Biłgoraju reprezentował Starosta Marian Tokarski, a także: Wicestarosta Stanisław Schodziński, Etatowy Członek Zarządu Józef Czarny, oraz Członkowie Zarządu Jarosław Piskorski i Alfred Sobótka. Radę Powiatu w Biłgoraju reprezentował jej przewodniczący Mirosław Późniak, wśród radnych byli też: Ryszard Jabłoński, Adam Olszta i Mirosław Siwik. W spotkani wzięli udział przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji i domów pomocy społecznej.
Wszyscy mieli okazję wysłuchać Starosty Biłgorajskiego, który w skrócie przypomniał zakres, finansowanie i przebieg inwestycji:
Koszt całkowity tego zadania to 1 mln 676 tys. zł. Dotacja z RPO – 1 mln 237 tys. zł. Z budżetu powiatu przekazaliśmy – 398 tys. zł. Projekt obejmował: opracowanie dokumentacji, włączenie DPS do sieci gazowej, modernizację kotłowni z węglowej na gazową wraz z instalacją 40 kolektorów słonecznych, a także modernizację kuchni i pralni oraz rozbiórkę komina – wyjaśniał.
Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu i była to firma OTECH Sp. z o.o. z Gorlic, która w okresie od 1 czerwca do 30 października 2011 wykonała całość zadania. W ramach inwestycji wymieniono 6 kotłów węglowych na 2 nowoczesne – gazowe, zainstalowano 40 szt. kolektorów słonecznych do podgrzewania wody, wymieniono urządzenia na kuchni (35 szt.), zainstalowano nowoczesną pralnię, poprawiono efekt cieplny budynku DPS, a także wykorzystano energię ze źródeł odnawialnych co w rezultacie dało obniżenie kosztów utrzymania DPS. Pozytywnym efektem tej inwestycji jest zmniejszenie emisji dwutlenku siarki oraz popiołu i innych pyłów.
Po tej modernizacji DPS posiada nowoczesne wyposażenie techniczne, a co za tym idzie zachowuje wszystkie wymagania sanitarne i ekologiczne. W placówce zdecydowanie poprawiły się warunki zarówno dla mieszkańców jak i pracowników – zaznaczył starosta, i podziękował wszystkim za wsparcie w realizacji tego zadania – Dużo życzliwości otrzymaliśmy od władz wojewódzkich. Udzielona pomoc w wysokości 1 mln 237 tys. zł była podstawą do rozpoczęcia tego zadania. Za wsparcie bardzo serdecznie dziękuję. Bez tej dotacji nie byłoby dzisiejszej uroczystości. Serdecznie dziękuję Przewodniczącemu Mirosławowi Późniakowi, członkom Zarządu Powiatu, Radnym Rady Powiatu, dziękuję wykonawcy Przedsiębiorstwu OTECH oraz inspektorom nadzoru. W sposób szczególny dziękuję: pani dyrektor oraz pracownikom DPS, którzy codziennie nadzorowali proces inwestycyjny. Za koordynację dziękuję także pracownikom Starostwa Powiatowego.
Na zakończenie uroczyście przecięto wstęgę, a ks. Józef Flis poświęcił wszystkie odnowione pomieszczenia. Podsumowaniem tego sympatycznego dnia w Domu była zabawa andrzejkowa, w której udział wzięli mieszkańcy oraz goście z zaprzyjaźnionych DPS-ów.