...
Loga Fundusze Europejskie

INWESTYCJE NA DROGACH POWIATOWYCH W ROKU 2018

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 2 stycznia, 2019

inwestycje drogowe 2018 1
Rok 2018 był bogaty w inwestycje drogowe. Największe z nich to:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2940L Księżpol – Jedlinki;
2. Dokończenie budowy drogi powiatowej nr 2921L Tereszpol – Smólsko wraz z remontem mostu w m. Edwardów – II etap;
3. Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2945L Aleksandrów – Szostaki na rzece Tanew;
4. Przebudowa   mostu w Sokołówce wraz z przebudową nawierzchni i chodnika;
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2961L Krzeszów – Dąbrówka na odcinku Jasiennik – Kolonia Malennik;
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2808L Otrocz – Tokary – Huta Turobińska;
7. Budowa   ul. Aleja 400-lecia oraz ul. Sitarskiej w Biłgoraju;
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 2944L Podsośnina – Tarnogród na trasie Pisklaki – Chmielek;
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 2916L Gromada – Biłgoraj w m. Gromada.

Pozostałe inwestycje:
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 2905L Zastawie – Hosznia Ordynacka;
11. Przebudowa  dróg powiatowych nr 2928L Sól – Majdan Nowy, nr 2956L Płusy – Babice, 2932L Markowicze – Budziarze;
12. Budowa drogi powiatowej nr 2957L Różaniec II – Babice;
13. Modernizacja  drogi powiatowej nr 2900L Żółkiewka – Turobin;
14. Przebudowa drogi powiatowej nr 2956L Płusy – Babice w m. Szarajówka;
15. Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2902L km 13+970 w miejscowości Żurawie;
16. Przebudowa drogi powiatowej nr 2926L Huta Krzeszowska – Biłgoraj  w m. Ciosmy;
17. Przebudowa drogi powiatowej nr 2929L Dereźnia – Budziarze w miejscowości Ruda Solska;
18. Remont (utwardzenie)  drogi powiatowej nr  2953L na odcinku Borowiec – Głuchy;
19. Remont (utwardzenie)  drogi  powiatowej nr 2909L na odcinku  Jędrzejówka – Chłopków;
20. Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Lubelskiej  i Nadstawnej  w Biłgoraju.
inwestycje drogowe 2018 2
Efekty rzeczowe za rok 2018:
Przebudowa i budowa nowych nawierzchni ok. 39 km dróg;
Przebudowa i remont 4 mostów.

Planowana wartość inwestycji w roku 2018 wyniesie około 20 mln zł. Łączna kwota środków zewnętrznych i pomocy finansowej wyniesie ponad 15 mln zł, co stanowi 77 %.
Skorzystaliśmy ze środków UE, Lasów Państwowych, budżetu państwa, pomocy finansowej Gmin i Województwa Lubelskiego.

/ZDP/