...
Loga Fundusze Europejskie

Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2021r.

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 27 czerwca, 2022

W piątek 24 czerwca br. odbyła się absolutoryjna sesja Rady Powiatu w Biłgoraju. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonaniu budżetu za 2021r., Rada Powiatu podjęła jednomyślnie uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu.

Udzielenie absolutorium było jednym z punktów porządku XL sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju.