...
Loga Fundusze Europejskie

JEŚLI PRZYCZYNIŁEM SIĘ JAKO RADNY RADY POWIATU CHOĆ TROCHĘ DO POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA NASZYM MIESZKAŃCOM TO TRAKTUJĘ TO JAKO MÓJ OBOWIĄZEK

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 10 marca, 2023

Publikujemy trzecią część wywiadu z Andrzejem Łagożnym, członkiem Zarządu Powiatu, którego głównym tematem są inwestycje drogowe w powiecie biłgorajskim. W ostatniej odsłonie rozmowy, pokusiliśmy się o próbę podsumowania minionych lat tej kadencji władz powiatowych. Pytamy także o plany na rok 2023 i lata najbliższe. Zachęcamy do lektury. Na dole tekstu, zamieściliśmy linki do pierwszej i drugiej części wywiadu.

Co można powiedzieć w kwestii środki zewnętrznych pozyskane na inwestycje drogowe od początku kadencji do końca stycznia 2023?
Andrzej Łagożny: Każdy zdaje sobie sprawę, że posiadane w ramach budżetu środki własne powiatu są zbyt małe na udźwignięcie ciężaru inwestycji w infrastrukturę drogową. Nie przeprowadzilibyśmy tak potrzebnych mieszkańcom oraz gościom a także przemieszczających się tranzytem przez nasz powiat, inwestycji drogowych bez pozyskania środków z zewnątrz.

Pozyskiwaliśmy z dotacji unijnych, krajowych oraz dofinansowań od gmin. Z budżetu państwa w latach 2019 – 2022 pozyskaliśmy około 35 mln zł, a pomoc gmin wyniosła ponad 25 mln zł. W obecnym 2023 roku liczymy na środki z budżetu państwa na kwotę 11 mln. zł. Podliczając łączne nakłady finansowe na drogi powiatowe w latach 2019 – 2022 otrzymujemy kwotę  ponad 107 mln. zł. Efektem tego jest prawie 120 km dróg.

Jeśli chodzi o rok 2022, to na uwagę zasługuje remont ulicy Nadstawnej oraz rozpoczęte prace na ulicy Polnej i Granicznej. To inwestycje ważne z punktu widzenia mieszkańców Biłgoraja?
Andrzej Łagożny: Prace na drogach powiatowych na terenie miasta są niezmiernie istotne. Wiążą się one jednak z dużymi kosztami w porównaniu do np. odnawiania nawierzchni na drogach poza terenem miejskim.

Przy ich remontach czy przebudowach konieczne jest dobre zorganizowanie ruchu pieszych i pojazdów, co wiąże się często z utrudnieniami przede wszystkim dla mieszkańców. Na szczęście te utrudnienia są chwilowe a efekt końcowy wynagradza niedogodności. Niemniej jednak dla poprawy przede wszystkim bezpieczeństwa ale i komfortu życia takie inwestycje są niezbędne.

Po przebudowie skrzyżowania zwykłego na rondo – a mówimy tu o skrzyżowaniu ulic Lubelska – Nadstawna – Plac Wolności – zwiększyła się płynność przejazdu a także nastąpiła poprawa bezpieczeństwa. Z tych trzech ulic, ul. Nadstawna odstawała i wyglądem i funkcjonalnością od dwóch pozostałych. Jak już wspominałem, ul. Nadstawna to ciąg komunikacyjny o dużym natężeniu ruchu. Niezbędne było więc podjęcie tego tematu.

Osobiście bardzo zależało mi na tej inwestycji, dlatego też przekonywałem do jej zaplanowania i ujęcia w budżecie. Zarząd Powiatu był zdeterminowany na jej wykonanie, nawet gdyby miał ponieść całkowite koszty tej inwestycji. Osiedle „Nadstawna” to duży kompleks mieszkaniowy z usługami, licznymi punktami handlowymi, szkołą podstawową Dziennym Domem Pomocy dla Seniorów i innymi obiektami. Dzięki jednak wsparciu radnych samorządu powiatowego oraz miasta – podział finansowania inwestycji 50% na 50%, mogliśmy w roku ubiegłym oddać do użytkowania odnowioną ulicę.

Rozpoczęcie prac na ulicach Graniczna i Polna to efekt przekonania samorządów do ważności tej inwestycji.
Andrzej Łagożny: Stan nawierzchni ulicy Granicznej można śmiało zaliczyć do „fatalnej”. Pofałdowana, dziurawa nawierzchnia zagraża bezpieczeństwu użytkowników pieszych, rowerowych i pojazdów samochodowych. A jest to – jak nazwałem przy omawianiu inwestycji w roku 2022 – nieformalna „obwodnica” od strony zachodniej o intensywnym natężeniu ruchu.

Sukcesywnie też powstają kolejne zabudowania mieszkalne oraz podmioty gospodarcze. U jej wylotu do ul. Krzeszowskiej zlokalizowany jest drewniany most na rzece Biała Łada. Uważam, że ta inwestycja należy do strategicznych w naszym powiecie.

Na jej zrealizowanie dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 7,3 mln, a całkowita wartość inwestycji to około 14 mln zł. Ulica Graniczna, odcinek drogi o długości 2,2 km obejmuje wykonanie następujących zakresów: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, poszerzenie jezdni, przebudowę nawierzchni, przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, skrzyżowania z drogami bocznymi, regulacja urządzeń, remont mostu, poprawa odwodnienia, pobocza, roboty wykończeniowe, oznakowanie poziome i pionowe.

Ulica Polna boryka się z problemem odprowadzania wód opadowych. W okresach intensywnych opadów ulica zamienia się w potok. Od niej prowadzi szereg ulic osiedlowych do rozwijającego się osiedla domów jednorodzinnych jak też budownictwa szeregowego. To odcinek drogi o długości 1,6 km. Zaplanowano następujące roboty: przebudowę nawierzchni, przebudowę istniejącego chodnika, budowę nowego chodnika do skrzyżowania z ul. Graniczną, przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, wykonanie peronów przy przystankach, drenaż, kanalizacja deszczowa, likwidacja kolizji, oświetlenie uliczne w tym oświetlenie dedykowane dla przejść dla pieszych, oznakowanie poziome i pionowe.

Istotną rolę w działaniach inwestycyjnych w infrastrukturę drogową stanowią inwestycje w chodniki i ścieżki dla rowerzystów. Jak to wygląda w tej kadencji w liczbach?
Andrzej Łagożny: Ścieżek rowerowych w naszym powiecie mamy kilkaset kilometrów. Prowadzą przez malownicze tereny naszego powiatu ale także ulicami i chodnikami naszych miejscowości. Rozwój tej infrastruktury jest dla nas tez bardzo ważny. Łączymy się również z najdłuższą trasa rowerową w Polsce jakim jest Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo.

W omawianiu inwestycji w poszczególnych latach, pojawiał się tzw. „program chodnikowy”. Na początku tej kadencji, wicestarosta Tomasz Rogala przedstawił propozycję pt. „Pilotażowy program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów przy drogach powiatowych”. Mówiąc skrótowo polega on na dofinansowaniu ze środków powiatu inwestycji chodnikowych w gminach. Głównym kryterium wysokości dofinansowania jest wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu użytkowników w miejscach newralgicznych jak np., okolice szkoły, przystanki. W ramach tego programu  modernizujemy ścieżki rowerowe i chodniki na terenie całego powiatu biłgorajskiego. W latach 2019 – 2022 wykonano łącznie 18,7 km nowych chodników na całkowity koszt 9,7 mln zł. Udział powiatu to 3,3 mln zł a udział gmin 6,4 mln zł.

W ramach funkcjonowania „Euroregionu Roztocze” przygotowujemy się do modernizacji, już w szerszym kontekście, również ścieżek rowerowych właśnie na terenie powiatu biłgorajskiego. Wstępnie projekt przewiduje wybudowanie ok. 43 km ścieżek rowerowych na obszarach wiejskich powiatu oraz ok. 7 km na obszarach miejskich. Szerzej o tym będziemy rozmawiać w miarę rozwoju sytuacji.

Warto tutaj dodać, że tam gdzie to możliwe i ulica spełnia kryteria techniczne, wyznaczane są za pomocą linii malowanych na jezdni specjalne pasy ruchu dla rowerów. Dotyczy to ulic na terenie miasta. Przy braku odpowiedniej szerokości ulicy ( 9 m.) wprowadzamy – w miarę potrzeb i możliwości – znaki poziome P-27 „kierunek i tor ruchu roweru”  tzw. „sierżanty”.  Symbol ten wskazuje rowerzystom kierunek jazdy i trasę, nie wytycza dla rowerzystów osobnego pasa, a jedynie wskazuje tor jakim powinni się poruszać, przypominając kierowcom samochodów, by odsunęli się od prawej krawędzi jezdni.

Jakie plany inwestycyjne na rok 2023, jakie drogi są planowane do remonty i inwestycji, jakie prace już trwają, jakie się rozpoczną?
Andrzej Łagożny: Na początku lutego 2023 otrzymaliśmy bardzo dobre wieści. Pozyskaliśmy pieniądze dla naszego powiatu na przebudowę drogi powiatowej. Dzięki rządowej dotacji będzie zrealizowana ważna dla naszych mieszkańców inwestycja.

Konkretnie środki te są z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi powiatowej Nr 2934L Księżpol – Harasiuki etap I. Samorząd powiatu biłgorajskiego pozyskał ponad 6,56 mln zł. Inwestycja ta wg. planów ma kosztować około 11 mln zł. Wkład własny powiatu przewidziano na 2,75 mln. zł.

To nie będzie jedyna inwestycja z RFRD, która realizowana będzie w 2023 roku. Ze środków z tego programu kontynuowana będzie przebudowa dróg powiatowych Nr 2930L ul. Graniczna i 2994L ul. Polna w Biłgoraju. Z tego samego programu rządowego kontynuowana będzie rozpoczęta w roku ubiegłym, rozbudowa ulicy Piłsudskiego, a także przebudowa ulicy Narutowicza w Biłgoraju.

Na liście rezerwowej znalazł się wniosek złożony przez powiat biłgorajski przebudowa drogi powiatowej Nr 2944L Podsośnina Łukowska – Tarnogród – etap I. Wniosek opiewa na ponad 1,74 mln zł wsparcia. Cała wartość zadania to około 2,9 mln zł.

Współpraca z miastem Biłgoraj stanowi ważne ogniowo w poprawie infrastruktury drogowej, jako mieszkaniec Biłgoraja, doskonale Pan to rozumie…
Andrzej Łagożny: 
Tak. Mieszkańca bardziej interesuje to aby droga czy chodnik były dobrej jakości i należycie utrzymane a korzystanie z nich było przyjemnością. Kategoria drogi to sprawa drugorzędna. Ale jak już poruszyliśmy temat kategorii, to warto wiedzieć, że do dróg powiatowych zaliczane są drogi stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą.

Po ostatniej reformie administracyjnej kraju, niektóre drogi zaszeregowano jako „powiatowe” pomimo niespełniania przez nich wymogów definicji. Na terenie miasta Biłgoraja wiele tych dróg kończy się na…  rozległych terenach podmokłych łąk. To nie żart. Przykładowo drogi wiodące na wschód od ul. Poniatowskiego. Dlatego tez współpraca samorządu powiatowego i miasta są niezwykle istotne. Oceniam ją jako bardzo dobra. To pozwala na uporządkowanie takich ulic jak obecnie przebudowa i budowa ul. Narutowicza czy rozbudowa ul. Piłsudskiego. Przekazanie tych dróg pod zarząd miasta i współfinansowanie ich przebudowy ze strony powiatu przy wsparciu środków zewnętrznych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przynosi wymierne efekty. Koszt prac na oby tych ulicach to ponad 18 mln zł, a wartość dofinansowania przekracza 10,8 mln zł.

W roku 2019 powiat udzielił również dotacji na inne zadania drogowe w kwocie ok. 1,2 mln zł. na przebudowę ul. 11 Listopada, ul. Kolberga, ul. Partyzantów. Dokładamy również każdego roku do zadania utrzymania czystości na terenie miasta. W roku bieżącym to kwota 55 tys. zł. Dotacje dla Miasta Biłgoraj przez powiat biłgorajski (oczyszczanie  miasta i inwestycje w drogi przekazane przez powiat) w latach 2019 – 2022 to kwota 3,3 mln zł.

Warto też wspomnieć iż w roku 2019 powiat uczestniczył również finansowo (224 tys. zł) w projekcie realizowanym przez Gminę Biłgoraj z udziałem funduszy unijnych pn: „Aktywnie i wirtualnie po ziemi biłgorajskiej” w ramach którego  powstało ok. 2,2 km ciągu pieszo – rowerowego przy drodze powiatowej w Korytkowie Dużym.

O innych inwestycjach drogowych w mieście, wykonywanych przy współpracy samorządów rozmawialiśmy już wcześniej. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie dalej kontynuowana ku pożytkowi i zadowoleniu nie tylko samorządów ale przede wszystkim mieszkańców.

Drogi to nie tylko komfort podróży ale i krok w stronę rozwoju gospodarczego?
Andrzej Łagożny: W wojsku mówi się, że łączność to nerw armii. W naszym przypadku takim „nerwem” jest infrastruktura drogowa. Jak wspominałem nasz region ma bogatą ofertę turystyczną i ten atut też jest wykorzystywany do rozwoju gospodarczego. Dobre drogi przyciągają inwestorów ale także ułatwiają eksport wyrobów naszych lokalnych przedsiębiorców. Mówię tu również w kontekście ostatnich odkryć złóż gazowych na terenie naszego powiatu.

Potrzeb z pewnością jest jeszcze wiele. W pana ocenie inwestycje ważne w najbliższym czasie to?
Andrzej Łagożny: Dokończenie rozpoczętych ale także kolejne nowe. Nasza rzeczywistość zmieniła się diametralnie ponad rok temu. Napaść Rosji na Ukrainę zachwiała stabilnością prognozowania, oraz rozpędziła inflację. Wszyscy to odczuwamy, nawet w naszych rodzinnych budżetach.

Niemniej jednak zabezpieczyliśmy pulę środków na kolejne inwestycje. W mieście Biłgoraj chcielibyśmy przebudować ul. Sitarską. Taka nazwa ulicy zobowiązuje w mieście zwanym miastem sitarzy. Oczywiście, w pierwszej kolejności opracowanie dokumentacji, którą chcielibyśmy w tym roku wykonać. Jest kolejna okazja do współfinansowania przez obydwa samorządy tej inwestycji.

Mamy gotowy wniosek na remont mostu na ul. Lubelskiej. Tutaj chcemy skorzystać z Rządowego Programu Odnowy Zabytków. Dofinansowanie z programu może wynieść nawet 98 proc. wartości inwestycji,

Kolejną ulicą do przekształcenia z kategorii „powiatowej” ale przede wszystkim do poprawy warunków i komfortu funkcjonowania mieszkańców jest w mojej opinii ul. Kochanowskiego we wschodniej części miasta, a po drugiej stronie warto byłoby uporządkować ul. Bagienną. Zdajemy sobie jednak sprawę z kosztów ale będziemy ubiegać się o środki zewnętrzne jak tylko się pojawi taka okazja. Liczymy również na współudział samorządu miasta.  

Publikując kolejne części tego wywiadu o drogach słychać komentarze, że Pan czy Zarzad Powiatu się chwalicie…
Andrzej Łagożny: Szanowni Państwo! Poseł, polityk, radny czy urzędnik bezpośrednio dróg i chodników to rzecz oczywista – nie buduje. Infrastruktura drogowa to proces długotrwały.
Omawiane dokonania w tym zakresie to wysiłek pracy wielu osób, począwszy od decyzji rządu i skierowanie na ten cel ogromnego strumienia pieniędzy poprzez przygotowanie dokumentacji, złożenie wniosków do funduszy, staranie się o przyznanie dofinansowania, przeprowadzenie przetargu i wyłonienie wykonawcy, nadzór oraz odbiór techniczny, skończywszy na oddawaniu do użytku mieszkańców każdego fragmentu infrastruktury.

W naszym powiecie każdemu radnemu – jako przedstawicielowi społeczności lokalnej – zależy na rozwoju infrastruktury drogowej. Należy podkreślić zaangażowanie pani poseł Beaty Strzałki, wicemarszałka Michała Mulawy. To także owoc ciężkiej pracy burmistrzów i wójtów poszczególnych miast i gmin naszego powiatu. Dobra współpraca pomiędzy powiatem, a samorządami jest podstawą sukcesów.

W czasie ob3cnej kadencji czuje Pan satysfakcję z tego co się udało wykonać?
Andrzej Łagożny: Jest jeszcze dużo do zrobienia. Jeśli przyczyniłem się jako radny Rady Powiatu choć trochę do poprawy warunków życia naszym mieszkańcom to traktuję to jako mój obowiązek. Kończą się kadencje, zmieniają się włodarze, ale to co zrobiliśmy służy na dalsze lata wszystkim, bez względu na sympatie polityczne. I to jest cel najważniejszy. I za to dziękuję.

Dziękuję również Czytelnikom za poświęcenie czasu i zainteresowanie się tematem inwestycji drogowych w powiecie. Jest mi bardzo miło, że mogłem go przedstawić.

Część II wywiadu >>TUTAJ<<

Cześć I wiwiadu >>TUTAJ<<