...
Loga Fundusze Europejskie

JPK wprowadzenie

Kategoria: systemy Opublikowano: 28 marca, 2017

Ważne informacje dla jednostek organizacyjnych powiatu

W celu ujednolicenia numeracji prowadzonych cząstkowych ewidencji sprzedaży i zakupu ustala się w jednostkach następującyh sposób ich oznaczania:

  1. nazwa rejestru: rejestr zakupu / rejestr sprzedaży,
  2. numer rejestru: „kolejny numer (…) / skrócona nazwa powiatu (PB) / skrócona nazwa jednostki (ZSO),
  3. okres którego dotyczy: miesiąc / rok
  4. nazwa podmiotu: pełna nazwa powiatu / pełna nazwa jednostki,
  5. adres jednostki,
  6. NIP powiatu: 918-199-38-47

Dostarczania do Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni:

a) w wersji elektronicznej na adres: ataradowska@bilgorajski.pl

b) w wersji papierowej.

Ustala się nazewnictwo przekazywanych plików JPK : JPK_VAT_DPSK_2017_03.xml – plik xml dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów za marzec 2017r.

    skrócona nazwa jednostki   rok   miesiąc 01..12  
JPK_VAT _ DPSK, DPST , MDK, OIK, PCPR, PPP, RCEZ, ZDP, ZSBIO, ZSZIO, ZSO, ZSS
_ 2017 _ 03 (marzec) .xml

 


Najważniejsze informacje dotyczące plików JPK dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów.