...
Loga Fundusze Europejskie

kolejna odsłona geoportalu

Kategoria: Aktualności 2016 Opublikowano: 29 stycznia, 2016

geoportalOprócz dostępu w trybie publicznym nasz geoportal umożliwia dostęp do baz danych w tzw. trybie chronionym. W części mapowej wzbogacamy o osnowę geodezyjną, mapę sytuacyjno wysokościową (np. sieci gazowe, energetyczne, wodociągowe telefoniczne itd.), mapy glebowe, podział sekcyjny 1965 i 2000.

W trybie chronionym dostępny jest również moduł zgłaszania i przeglądania prac geodezyjnych dla wykonawców robót geodezyjnych połączony bezpośrednio z programem do prowadzenia bazy PODGIK. Przy niektórych rodzajach prac geodezyjnych można w większości wyeliminować wizyty w Urzędzie.

Kolejny moduł, ze względu na dane osobowe jakie są w nim zawarte, udostępniony jest tylko podmiotom publicznym lub podmiotom niebędącymi podmiotami publicznymi, realizującymi zadania publiczne. Takim znamiennym przypadkiem są tutaj gminy Powiatu, które bazę danych wykorzystują między innymi do naliczania podatków czy do ustalania numeracji adresowej, a podkłady mapowe z pełną treścią do aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego.

Zapytania komornicze.

 więcej na www.bilgorajski.pl/geoportal

Całe przedsięwzięcie zrealizowała firma GEOBID sp. z o.o., która jest autorem wszystkich oprogramowań specjalistycznych w dziedzinie geodezji i kartografii, z których korzysta Starostwo Powiatowe w Biłgoraju.

Firma Geobid sp z o.o. ciągle rozwija oprogramowania – tutaj jedna z nowości dotycząca geoportalu.