...
Loga Fundusze Europejskie

Kolejne gminy powiatu biłgorajskiego dołączyły do Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 27 kwietnia, 2021

Trzy samorządy gminne zostały dziś przyjęte w poczet Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze. Wśród nich dwie gminy powiatu biłgorajskiego, to gmina Biszcza i gmina Potok Górny. -W chwili obecnej członkami Stowarzyszenia są samorząd powiatu biłgorajskiego oraz wszystkie samorządy gminne Ziemi Biłgorajskiej, poza gminą Biłgoraj. Osobiście bardzo się cieszę, że jako Ziemia Biłgorajska tak licznie reprezentowani jesteśmy w strukturach Euroregionu Roztocze – podkreśla starosta biłgorajski i wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia, Andrzej Szarlip.

Jak dodaje, Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem mającym na celu inicjowanie i kreowanie zdarzeń społeczno – gospodarczych, mobilizowanie i koncentrowanie działań marketingowych, promocyjnych i inwestycyjnych sprzyjających rozwojowi społeczno – gospodarczemu członków Stowarzyszenia. Wierzymy, że wspólnie możemy zdziałać więcej dla ogólnego dobra naszych mieszkańćów.

Stowarzyszenie Euroregion Roztcoze jest jednym z młodszych ale dynamicznie rozwiojających sięform wspólnego działania samorządów. W styczniu 2020 roku decyzją Prezesa Instytutu powołany zostaje zespół badawczy ds. opracowania koncepcji utworzenia Euroregion Roztocze oraz przygotowania Strategii Rozwoju. Już 7 lutego 2020 roku odbyła się konferencja w Tomaszowie Lubelskiem z udziałem Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki i Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. W jej trakcie przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego podpisali deklarację utworzenia Euroregionu Roztocze. Trzy miesiące później, pod koniec maja, odbyło się zebranie założycielskiego powołujące Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim. Powołano Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Członkiem Zarządu został m. in. starosta biłorajski Andrzej Szarlip.

Szczegółowymi celami stowarzyszenia jest m. in. aktywizacja gospodarcza regionu i poprawa poziomu życia mieszkańców; ochrona środowiska i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych; rozwój rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw ekologicznych i produkcji zdrowej żywności; budowa zintegrowanego systemu zagospodarowania turystycznego regionu oraz rozwoju usług turystycznych i agroturystycznych; promocja regionu oraz zachowanie wartości przyrodniczych i kulturowych regionu; rozwijanie wszechstronnej, wzajemnej korzystnej współpracy transgranicznej z sąsiednimi rejonami Ukrainy w ramach Euroregionu Roztocza czy pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych (ze szczególnym uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej) wspomagających realizację statutowych celów Stowarzyszenia, a także aktywizacja społeczna regionu.