...
Loga Fundusze Europejskie

Konferencja o bezpieczeństwie rowerzysty

Kategoria: Aktualności 2015 Opublikowano: 20 maja, 2015

W najbliższy piątek, 22 maja, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju odbędzie się konferencja pn. „Współczesne wyzwania edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa rowerzysty na drodze. Dobra praktyka”. Rozpoczęcie o godz. 9. Patronat nad spotkaniem objął Starosta Biłgorajski Marian Tokarski i Burmistrz Biłgoraja Janusz Rosłan. Zapraszamy nauczycieli, do których adresowana jest konferencja. Omawiane będą następujące tematy:

  1. Organizacja wycieczek szkolnych i turystyki kwalifikowanej – przepisy prawa. Podstawa programowa z zakresu wychowania komunikacyjnego – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Lublinie.
  2. Wyzwania w zakresie edukacji o bezpieczeństwie na podstawie danych z raportów na temat zdarzeń z udziałem rowerzystów – Aleksander Wiącek, Urząd Miasta Lublin.
  3. Doświadczenia z praktycznej edukacji rowerzystów w Lublinie – Aleksander Wiącek, Urząd Miasta Lublin.
  4. Lublin rowerem. Kampania na rzecz zrównoważonych zachowań transportowych – Michał Wolny, Towarzystwo dla Natury i Człowieka – Porozumienie Rowerowe, Lublin.
  5. Dobre praktyki w zakresie działań edukacyjnych oraz współpracy samorządu lokalnego ze środowiskiem rowerzystów w Świdniku – Maciej Lubaś, Stowarzyszenie Świdnik Miasto Dla Rowerów.
  6. Prezentacja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Rowerowa Szkoła” – Michał Wolny, Towarzystwo dla Natury i Człowieka – Porozumienie Rowerowe, Lublin.

Organizatorami konferencji są: Inicjatywa Biłgoraj Rowerem, Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, Urząd Miasta Biłgoraj, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Towarzystwo dla Natury i Człowieka – Porozumienie Rowerowe Lublin.