...
Loga Fundusze Europejskie

Konkurs dla miłośników przyrody

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 26 marca, 2013
przyrodaJeżeli jesteś uczniem gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej z terenu powiatu biłgorajskiego i kochasz fotografować przyrodę lub robić o niej plakaty – ta informacja jest dla ciebie! Starosta Biłgorajski ogłasza konkurs z zakresu edukacji ekologicznej pn.: „Chroń środowisko, zachowaj je dla pokoleń”.
Szkoła może zgłosić max. 5 uczestników. Technika wykonania prac konkursowych: – plakat – format A3 (technika dowolna), z podpisem autora oraz z opisem miejsca; – cykl fotografii (max 3 podpisane zdjęcia z opisem miejsca oraz datą wykonania zdjęcia) w wersji elektronicznej o rozdzielczości min 4 MPix nagrane na płycie CD ROM, oraz wydruk ww. fotografii w formacie A4. Prace należy opatrzyć metryczką: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły, nazwisko nauczyciela/opiekuna.  Jedna osoba może zgłosić jedną pracę do konkursu. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszenia, który znajduje się na stronie BIP Powiatu Biłgorajskiego w zakładce Budżet i Ogłoszenia, podzakładka Ogłoszenia: http://www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl
Prace oraz formularz zgłoszenia należy składać osobiście lub przesłać pocztą do 15 maja 2013r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora: Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj z dopiskiem KONKURS – Chroń Środowisko.
Komisja konkursowa dokona wyboru zwycięskich prac. W konkursie zostaną przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe w dwóch technikach oraz w dwóch oddzielnych kategoriach wiekowych za miejsca: pierwsze, drugie i trzecie. Wśród nagród przewidywane są tablety, aparaty fotograficzne, cyfrowe ramki na zdjęcia i inne. Nagrody zostaną wręczone w czasie i miejscu wyznaczonym przez organizatora.
Najciekawsze prace (zwycięskie oraz wyróżnione) zostaną umieszczone w publikacji wydanej przez Powiat Biłgorajski oraz mogą zostać zaprezentowane na specjalnej wystawie.
Organizatorzy za cel postawili sobie poszukiwanie rozwiązań, które będą wyrażać głos młodzieży o ochronę przyrody oraz będą wielowymiarową formą troski o piękno krajobrazu (głównie rzek i lasów), o ochronę środowiska i gatunków, równocześnie będą promować walory przyrodnicze i kulturowe, ukazywać mało dotąd znane, ale cenne przyrodniczo i kulturowo miejsca Powiatu Biłgorajskiego. Realizowany projekt wpłynie na popularyzację wśród odbiorców różnych zakątków poznawanych podczas wędrówek, rozwijania wśród dzieci i młodzieży umiejętności dostrzegania walorów krajoznawczych swojego regionu.
Organizacją konkursu zajął się Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. Osoba do kontaktu: Barbara Kloc tel. (84) 688-20-71.
zbr. M.Szewczuk