...
Loga Fundusze Europejskie

Konkurs dla organizacji pożytku publicznego Plenery edukacyjne

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 6 maja, 2022

Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych zaprasza organizacje pożytku publicznego działające w obszarze ekologii do udziału w konkursie „Plenery edukacyjne”. Samorząd Województwa Lubelskiego zarezerwował na to zadanie 200 tysięcy złotych. Termin nadsyłania ofert mija 25 maja br. -Konkurs zakłada przeprowadzenie zajęć o tematyce ekologicznej w pięknych miejscach naszego województwa jak Roztocze czy Polesie. Jestem przekonany, że warsztaty tak blisko natury będą dla uczniów ciekawym doświadczeniem – mówi wicemarszałek województwa lubelskiego Michał Mulawa.

konkurs planery edukacyjne
„Plenery edukacyjne” to premierowy konkurs ofert skierowany do organizacji pożytku publicznego działających w obszarze ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Jego celem jest edukacja ekologiczna młodych mieszkańców województwa lubelskiego (klasy I-VIII szkoły podstawowej oraz wszystkie klasy szkoły średniej), ze szczególnym zaakcentowaniem bogactwa przyrodniczego regionu lubelskiego oraz form jego ochrony, a także kształtowaniem odpowiednich postaw wobec szans i zagrożeń współczesnego środowiska naturalnego.

Oczekiwany wkład własny organizacji pożytku publicznego wynosi min. 5% całkowitej wartości zadania. Pieniądze można uzyskać na organizację jedno- lub kilkudniowych letnich zajęć dla dzieci i młodzieży ze szkół naszego regionu na terenie lubelskich parków narodowych i krajobrazowych, a także obszaru Natura 2000. Zajęcia dedykowane dla dzieci i młodzieży szkolnej będą realizowane w terminie od 15 lipca do 30 września 2022 roku. Oferty w wersji papierowej i elektronicznej należy złożyć do 25 maja 2022 roku.

Informacje o konkursie można uzyskać w Departamencie Środowiska i Zasobów Naturalnych UMWL w Lublinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, pok. 4.403 i 4.415. Telefon 81 44 16 764 lub 81 44 16 715, a także na stronie internetowej: https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/rusza-otwarty-konkurs-ofert-pt-plenery-edukacyjne/