...
Loga Fundusze Europejskie

Konkurs ekologiczny – nagrody rozdane

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 26 czerwca, 2013
konkurs ekol-mPierwszy konkurs ekologiczny pn.: „Chroń środowisko, zachowaj je dla pokoleń” zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju został oficjalnie rozstrzygnięty. W środę, 26 czerwca, w Starostwie spotkali się laureaci, uczestnicy i opiekunowie oraz komisja konkursowa. Były nagrody, dyplomy oraz gratulacje i życzenia. Wręczali je Stanisław Schodziński Wicestarosta i Józef Czarny Członek Zarządu Powiatu.
Organizacją konkursu zajął się Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. Spotkanie podsumowujące prowadził kierownik wydziału Marek Konopka.
Prace oceniała komisja w składzie: przewodniczący Józef Czarny Etatowy Członek Zarządu Powiatu w Biłgoraju, członkowie: Irena Oręziak – Kupczak nauczyciel plastyk w Młodzieżowym Domu Kultury w Biłgoraju, Piotr Mazurek fotografik, właściciel firmy Foto Video Studio Filmix w Biłgoraju, Marek Konopka Kierownik Wydziału Rolnictwa, Barbara Kloc inspektor ds. ochrony środowiska w Wydziale Rolnictwa, Janusz Biszczanik Inspektor ds. leśnictwa w Wydziale Rolnictwa, Anna Wachowicz inspektor ds. oświaty w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, Magdalena Szewczuk Rzecznik Prasowy Starostwa.
Komisja oceniła prace plastyczne i fotografie przedstawiające środowisko naturalne i kulturowe: ciekawy krajobraz, bogactwo natury, bogactwo obiektów kultury w otoczeniu przyrodniczym a także ukazujących, mało dotąd znane, ale cenne przyrodniczo miejsca Powiatu Biłgorajskiego. Konkurs skierowany był do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu biłgorajskiego. Zgłosiło się 72 uczestników.
W kategorii I – uczniowie klas I-III gimnazjów nagrody główne otrzymali:
Plakat: I miejsce Kinga Kaczor – Gimnazjum w Bukowej (nauczyciel Ewelina Mazurek), II miejsce Izabela Bednarz Gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju (nauczyciel Ewa Góźdź), III miejsce Ada Adamek Zespół Szkół im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym (nauczyciel Anna Osuch).
Cykl Fotografii: I miejsce Karolina Komosa Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju (nauczyciel Bożena Oleszek), II miejsce Angelika Róg Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Aleksandrowie (nauczyciel Justyna Bździuch), III miejsce Dominika Palikot Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dereźni (nauczyciel Małgorzata Palikot).
W II kategorii – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych najlepsze okazały się prace:
Plakat: I miejsce Katarzyna Gawęda, II miejsce Oliwia Chyl, III miejsce Kamilia Fakhri. Są to uczennice Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju. Nauczycielem jest Zofia Marek.
Cykl Fotografii: I miejsce Joanna Radawiec Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, Technikum Organizacji Turystyki (nauczyciel Magdalena Burdzań – Harasim), II miejsce Szymon Patro Zespół Szkół Leśnych (nauczyciel Jacek Palikot), III miejsce Michał Lis Zespół Szkół Leśnych (nauczyciel Jacek Palikot).
Wyróżnienia: Maciej Kukiełka Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju (nauczyciel Anna Bielak), Kamil Gwizdak Zespół Szkolno – Rewalidacyjny w Biłgoraju (nauczyciel Ewa Rzeźnik), Sławomir Knapik Zespół Szkolno – Rewalidacyjny w Biłgoraju (nauczyciel Ewa Rzeźnik).
Nagrodami były: Za pierwsze miejsca w kategorii plakatu – aparaty fotograficzne wraz z osprzętem, w kategorii fotografii – tablety. Za drugie miejsce cyfrowa ramka na zdjęcia, za trzecie odtwarzacz MP4. Osoby wyróżnione otrzymały słuchawki. Wszyscy uczestnicy konkursu dostali upominki w postaci pamięci USB i zestawu piśmienniczego.
Konkurs współfinansowany był z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz z budżetu Powiatu Biłgorajskiego.
zbr. M.Szewczuk