...
Loga Fundusze Europejskie

Konkurs „Książka Roku 2020”

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 30 marca, 2021
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Książka Roku 2020”,w której pragniemy uhonorować wydawniczy dorobek Lubelszczyzny z roku 2020, wyłaniając najciekawsze niebeletrystyczne publikacje dotyczące regionu. Na konkurs można zgłaszać publikacje naukowe, popularnonaukowe,wspomnienia, przewodniki, wydawnictwa informacyjne i albumy wydane w 2020 roku.

Prace będą oceniane przez jury konkursowe w trzech grupach tematycznych:
1. Lublin
2. Lubelszczyzna
3. Publikacje wydane przez biblioteki województwa lubelskiego.

ksiazka roku

Książki z dwóch pierwszych grup będą rozpatrywane w kategoriach: Książka o Lublinie/Lubelszczyźnie i wydawnictwo albumowe.

Informujemy także, że wzwiązku z obchodzonym w 2021 roku 100-leciem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, ogłaszamy dodatkową kategorię na najlepszą monografię Ochotniczej Straży Pożarnej na Lubelszczyźnie, wydaną w latach 2017 – 2021. Termin zgłoszenia publikacji upływa 22 maja 2021 roku.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie Wawrzynów Pawła Konradaodbędzie się 11 czerwca 2021 roku. Publikacje należy złożyć w Sekretariacie Biblioteki lub nadsyłać na adres: Wojewódzka Biblioteka Publicznaim. Hieronima Łopacińskiego ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin z dopiskiem na kopercie Konkurs „Książka Roku 2020”.

Wszystkie zgłoszone książki zaprezentujemy na wystawie pokonkursowej,ostatecznie trafią one do zbiorów biblioteki, gdzie będą dostępne dla naszych czytelników.Mamy nadzieję, że zaszczycą nas Państwo udziałem w konkursie, wzbogacając gowspaniałymi osiągnięciami swojej pracy oraz inicjatyw wydawniczych.Regulamin oraz listę zgłoszonych publikacjiznajdą Państwo na naszej stronie internetowej, w zakładce poświęconej konkursowilub pod numerem telefonu 81 528 74 28, w godzinach 8:00 – 15:30.

Zapraszamy!