...
Loga Fundusze Europejskie

Konkurs „Maria Skłodowska Curie – patriotka i naukowiec”

Kategoria: Aktualności 2018 Opublikowano: 26 listopada, 2018

skolodowska konkurs zszio 1
Rodzina moja jest polską, a nazwisko moje rodowe jest Skłodowska- oto słowa jednej z najwybitniejszych polskich uczonych, kobiety- pionierki, patriotki, nieprzeciętnego człowieka. W drugiej połowie listopada br., w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju odbył się konkurs pt. Maria Skłodowska Curie – patriotka i naukowiec.

Celem konkursu  było podkreślenie zasług uczonej dla nauki, ale również dla dążeń do odzyskania niepodległości przez Polskę. Został on   zorganizowany pod patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Szkoła gościła przedstawicieli tego uniwersytetu, pracowników i studentów, a wykład na temat życia Marii Skłodowskiej- Curie wygłosił dr Paweł Michalski.
skolodowska konkurs zszio 3
W konkursie uczestniczyło łącznie 48 uczniów reprezentujących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Każdy z uczniów rozwiązywał samodzielnie test- wynik uzyskany przez drużynę był sumą punktów zdobytych indywidualnie przez każdego z jej członków.

Wyniki konkursu:
Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju,
II miejsce Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju,
ex aequo II miejsce Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Bilgoraju.
skolodowska konkurs zszio 2
Szkoły gimnazjalne:
I miejsce Gimnazjum w Aleksandrowie,
II miejsce Gimnazjum w Majdanie Starym,
ex aequo II miejsce Gimnazjum w Dereźni Solskiej.

Szkoły podstawowe:
I miejsce Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie,
II miejsce Szkoła Podstawowa w Dereźni Solskiej,
III miejsce Szkoła Podstawowa w Majdanie Starym.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!