...
Loga Fundusze Europejskie

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 16 maja, 2022

Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju (MDK w Biłgoraju). Wymagania dotyczące na kandydatów, wymagane do złożenia dokumenty oraz informacje o sposobie i terminie składania ofert przez kandydatów znajdują się w ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, pod adresem https://spbilgoraj.bip.lubelskie.pl/index.php?id=541&p1=szczegoly&p2=11600.