...
Loga Fundusze Europejskie

Konkurs ofert z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Kategoria: Aktualności 2017 Opublikowano: 16 listopada, 2017

herbmalypZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJU

działając na podstawie art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r., poz. 697 z późn. zm.) oraz  art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ – Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego wraz z zapewnieniem wspólnej obsługi ekonomiczno – administracyjnej i organizacyjnej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2020r.

Pełna treść ogłoszenia na stronie BIP.