...
Loga Fundusze Europejskie

Konkurs plastyczny zaprojektuj kartkę świąteczną z motywem biłgorajskim

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 24 lutego, 2021
Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłoraju zaprasza do udziau w konkursie plastycznym na zaprojektowanie kartki świątecznej z wykorzystaniem motywu biłgorajskiego. Tematem konkursu jest kartka okolicznościowa z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych z motywami biłgorajskimi np. folkloru biłgorajskiego – pisanka biłgorajska, haft biłgorajski, krzyż biłgorajski; zabytków z terenu powiatu biłgorajskiego związanych ze świętami wielkanocnymi. Zapraszamy do udziału i zapoznania się z regulaminem konkursu.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „BIŁGORAJSKA KARTKA WIELKANOCNA”

ORGANIZATOR:
Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju.

TEMAT:
Tematem konkursu jest kartka okolicznościowa z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych z motywami biłgorajskimi np.: folkloru biłgorajskiego – pisanka biłgorajska, haft biłgorajski, krzyż biłgorajski; zabytków z terenu powiatu Biłgorajskiego związanych ze świętami wielkanocnymi itp.

Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych w postaci kartki świątecznej tradycyjnej lub w wersji cyfrowej.

CEL:
Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania pięknym zwyczajem obdarowywania się kartkami świątecznymi, ze względu na to, że tradycja ta powoli zanika. Odkrywanie wpływu świąt wielkanocnych na nasze otoczenie i kulturę.Propagowanie obchodów Świąt Wielkanocnych. Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.

UCZESTNICY:
Konkurs skierowany jest do wszystkich bez względu na wiek.

konkurs wielkanocny karta swiateczna

WARUNKI KONKURSU:
Każdy uczestnik może przynieść/nadesłać dowolną ilość kartek. Technika wykonania prac jest dowolna. Także grafika komputerowa. Format kartki: nie większy niż format A6. Każda kartka musi posiadać na odwrocie dane uczestnika
konkursu: imię i nazwisko, wiek, adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego.

Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście do Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, ul. Kościuszki 87 lub nadesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera (na koszt nadsyłającego) na adres: Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, ul. Kościuszki 87, 23-400 Biłgoraj. Wersja cyfrowa na adres: edukacja@muzeumbilgoraj.pl Z dopiskiem: „Biłgorajska Kartka Wielkanocna”.

Termin nadsyłania prac do 19.03.2021 r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej muzeum, Facebooku.

Nagrody: autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Prace będą oceniane przez specjalnie powołaną do tego celu Komisję Artystyczną, która wyłoni laureatów konkursu. Prace przechodzą na własność organizatora. Nagrodzone projekty zostaną wydrukowane i wykorzystane jako Karki
Świąteczne Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikacje materiałów z przebiegu konkursu w tym wizerunku fotografowanych osób. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Tomasz Brytan, tel. 84 686 27 33, e-mail: edukacja@muzeumbilgoraj.pl

ZAPRASZAMY!