...
Loga Fundusze Europejskie

Konkurs „Rolnik z Lubelskiego 2024”!

Kategoria: Aktualności 2024 Opublikowano: 19 lutego, 2024

Rusza kolejna odsłona konkursu „Rolnik z Lubelskiego”! Organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie projekt ma na celu promowanie dobrych praktyk nowoczesnego rolnictwa i aktywności społecznej na obszarach wiejskich województwa lubelskiego; wyróżnienie przedsiębiorczych gospodarzy prowadzących swoją działalność zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej, dbających o zachowanie wysokich standardów produkcji rolnej, dobrostanu zwierząt i ochronę środowiska; kreowanie pozytywnego wizerunku rolnictwa i lubelskiej wsi.

W tym roku wybieramy najlepszych rolników w czterech kategoriach konkursowych. Zachęcamy do zgłaszania kandydatur!

Poszukujemy rolników zajmujących się uprawą roślin i chowem zwierząt, którzy osiągają wyróżniające wskaźniki produkcji, wdrażają innowacyjne rozwiązania i umiejętnie korzystają z funduszy unijnych. Dbałość o estetykę zagrody, osiągnięcia podczas branżowych wystaw i konkursów oraz działania na rzecz ochrony środowiska nie są bez znaczenia. Rolnicy mogą ubiegać się o tytuł w ramach następujących kategorii konkursowych:

– produkcja zwierzęca;
– produkcja roślinna;
– ogrodnictwo i sadownictwo;
– producent-przetwórca.

Szczegółowy wykaz kryteriów znajduje się w Regulaminie Konkursu.

Wyboru zwycięzców dokona kapituła konkursowa złożona z przedstawicieli organizatora oraz branżowych ekspertów. Najlepsi rolnicy w każdej kategorii otrzymają m.in.: tytuł „Rolnik z Lubelskiego 2024”, statuetki, dyplomy oraz nagrody finansowe. Przypominamy, że rolnicy mogą zgłaszać się do konkursu sami. Swoich kandydatów mogą również typować instytucje rolnicze, związki i zrzeszenia, jak również samorządy powiatowe i gminne. Serdecznie zachęcamy do współpracy!

Zgłoszenia należy przesyłać do 29 lutego 2024 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Marii Curie-Skłodowskiej 3, pok. 519 z dopiskiem: „Rolnik z Lubelskiego 2024”.

Czekamy na Państwa zgłoszenia!

Więcej na https://www.lubelskie.pl/aktualnosci-rolnictwo/oglaszamy-konkurs-rolnik-z-lubelskiego-2024/