...
Loga Fundusze Europejskie

Konkurs Wiedzy o Samorządzie – etap powiatowy

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 16 grudnia, 2013

konkurs wiedzy o samorzadziemPo eliminacjach szkolnych, 13 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju odbył się etap powiatowy Konkursu Wiedzy o Samorządzie Powiatowym, przystąpiło do niego 24 uczniów z 9 szkół.

Organizatorem Konkursu jest Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie i Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, a w skład Komitetu Głównego weszli m. in. dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzwyczajny kierownik Zakładu Samorządów i Polityki Lokalnej Wydziału Politologii UMCS, Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego, prof. dr hab. Grzegorz Janusz – Dziekan Wydziału Politologii UMCS oraz Krzysztof Babisz – Lubelski Kurator Oświaty.

Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym, rozwijanie zainteresowania uczniów sprawami własnego regionu, kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich oraz wzmacnianie patriotyzmu lokalnego. Test składający się z kilkudziesięciu pytań rozwiązywało 24 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu biłgorajskiego tj. z LO im. ONZ, ZSBiO, RCEZ, ZSZiO, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tarnogrodzie, Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwała, powołana przez Starostę Biłgorajskiego komisja w składzie: Adam Olszta, Małgorzata Liwosz – Rudy, Elżbieta Pindor i Piotr Szymanek.

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się sześcioro uczniów:
I miejsce zajęła Ewa Surmacz z ZSBiO w Biłgoraju;
II miejsce zajęła Anna Blacha z ZSBiO w Biłgoraju;
III miejsce Zajął Grzegorz Mielniczek z ZS CRK w Różańcu
IV miejsce zajęła Wioletta Konieczna z ZSE w Tarnogrodzie;
V miejsce zajęła Hanna Furmanek z ZSO w Biłgoraju;
VI miejsce zajął Dominik Stępień z RCEZ w Biłgoraju.

Laureaci otrzymali ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju sprzęt multimedialny, wszyscy uczestnicy etapu powiatowego okolicznościowe dyplomy i nagrody książkowe.