...
Loga Fundusze Europejskie

Konkursy dla organizacji pozarządowych na 2019 rok

Kategoria: Aktualności 2018 Opublikowano: 20 grudnia, 2018

Zarząd Powiatu w Biłgoraju podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania planowane do realizacji w 2019 roku z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i promocji zdrowia. Termin składania ofert upływa 11 stycznia 2019 roku. Szczegóły konkursów w linku: https://spbilgoraj.bip.lubelskie.pl/index.php?id=536&p1=szczegoly&p2=61949

Jednocześnie Zarząd Powiatu w Biłgoraju zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert w terminie do dnia 4 stycznia 2019 roku. Szczegóły w linku: https://spbilgoraj.bip.lubelskie.pl/index.php?id=536&p1=szczegoly&p2=61951