...
Loga Fundusze Europejskie

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

INFORMACJA (aktualizacja 17.11.2017 r.) W związku z reorganizacją pracy Wydziału Rolnictwa Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa informuję, iż w dniu 25 maja 2015 roku Starosta Biłgorajski zatwierdził nowy podział powiatu biłgorajskiego na leśne obwody nadzorcze. Zgodnie z nowym podziałem, od dnia 30 czerwca 2015 roku nadzór nad lasami niepaństwowymi będzie wyglądał następująco: WYKAZ

Nazwisko i imię (stanowisko)

Telefon

E-mail

Pokój

Konopka Marek - p.o. Kierownika

84 688-20-50

mkonopka@bilgorajski.pl

205

Smagała Monika

84 688-20-50

msmagala@bilgorajski.pl

205

Kloc Barbara

84 688-20-72

bkloc@bilgorajski.pl

205

Kuszka Danuta

84 688-20-72

dkuszka@bilgorajski.pl

206

Ozga Elżbieta

84 688-20-71

eozga@bilgorajski.pl

206

Biszczanik Janusz

jbiszczanik@bilgorajski.pl

206

Słupski Dariusz

dslupski@bilgorajski.pl

206

Furmanek Andrzej

afurmanek@bilgorajski.pl

206

Kulesza Tomasz

tkulesza@bilgorajski.pl

206

Bryła Jan

janbryla@bilgorajski.pl

206

Bryła Jerzy

jerzybryla@bilgorajski.pl

206

Kutryn Waldemar

wkutryn@bilgorajski.pl

206

Pawłowski Jerzy

jpawlowski@bilgorajski.pl

206

Ksiądz Jan

jksiadz@bilgorajski.pl

206

Budzyński Jan

jbudzynski@bilgorajski.pl

206