...
Loga Fundusze Europejskie

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Nazwisko i imię (stanowisko)

Telefon

E-mail

Pokój

Konopka Marek - p.o. Kierownika

84 688-20-50

mkonopka@bilgorajski.pl

205

Smagała Monika

84 688-20-50

msmagala@bilgorajski.pl

205

Kloc Barbara

84 688-20-72

bkloc@bilgorajski.pl

205

Kuszka Danuta

84 688-20-72

dkuszka@bilgorajski.pl

206

Ozga Elżbieta

84 688-20-71

eozga@bilgorajski.pl

206

Biszczanik Janusz

jbiszczanik@bilgorajski.pl

206

Słupski Dariusz

dslupski@bilgorajski.pl

206

Furmanek Andrzej

afurmanek@bilgorajski.pl

206

Kulesza Tomasz

tkulesza@bilgorajski.pl

206

Bryła Jan

janbryla@bilgorajski.pl

206

Bryła Jerzy

jerzybryla@bilgorajski.pl

206

Kutryn Waldemar

wkutryn@bilgorajski.pl

206

Pawłowski Jerzy

jpawlowski@bilgorajski.pl

206

Ksiądz Jan

jksiadz@bilgorajski.pl

206

Budzyński Jan

jbudzynski@bilgorajski.pl

206