...
Loga Fundusze Europejskie

Wydział Architektury i Budownictwa

Nazwisko i imię (stanowisko)

Telefon

E-mail

Pokój

Zieliński Janusz - Kierownik

84 688-20-20

jzielinski@bilgorajski.pl

5

Trościańczyk Mirela - Z-ca Kierownika

84 688-20-20

mtroscianczyk@bilgorajski.pl

5

Król - Kowalska Emilia

84 688-20-21

ekrol@bilgorajski.pl

4

Rębacz Krzysztof

84 688-20-63

krebacz@bilgorajski.pl

4

Bździuch Klaudia

84 688-20-22

kbzdziuch@bilgorajski.pl

4

Panasik Klaudia

84 688-20-22

kpanasik@bilgorajski.pl

4

Sachar Tomasz

84 688-20-23

tsachar@bilgorajski.pl

4