...
Loga Fundusze Europejskie

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Nazwisko i imię (stanowisko)

Telefon

E-mail

Pokój

Marchewka - Skurzak Marta - Kierownik

84-688-20-65

mskurzak@bilgorajski.pl

209

Szczepanek Aneta

84 688-20-48

aszczepanek@bilgorajski.pl

210

Grudzińska - Bełżek Katarzyna

84 688-20-48

kbelzek@bilgorajski.pl

210

Pyzio - Wryszcz Agnieszka

84 688-20-48

awryszcz@bilgorajski.pl

210

Wachowicz Anna

84 688-20-49

awachowicz@bilgorajski.pl

210

Dziedzic Agnieszka

84 688-20-49

adziedzic@bilgorajski.pl

210