...
Loga Fundusze Europejskie

Wydział Finansowy

Nazwisko i imię (stanowisko)

Telefon

E-mail

Pokój

Płecha Grzegorz - Skarbnik Powiatu

84 688-20-15

gplecha@bilgorajski.pl

215

Kaczor Grażyna - Główny Księgowy

84 688-20-17

gkaczor@bilgorajski.pl

212

Wojtowicz - Bździuch Monika

84 688-20-17

mwojtowicz@bilgorajski.pl

212

Osuch Monika

84 688-20-17

mosuch@bilgorajski.pl

212

Polowy Agnieszka

84 688-20-18

apolowy@bilgorajski.pl

214

Krasny Gabriela

84 688-20-18

gkrasny@bilgorajski.pl

214

Taradowska Agata

84 688-20-13

ataradowska@bilgorajski.pl

214

Grelak Anna

84 688-20-13

agrelak@bilgorajski.pl

214

Litwin Grzegorz

84 688-20-14

glitwin@bilgorajski.pl

216

Szabat Aneta

84 688-20-14

aszabat@bilgorajski.pl

216

Flor Marcin

84 688-20-16

mflor@bilgorajski.pl

216

(FAX)

84 84 688-20-46

Chmielewski Tomasz

84 688-20-19

tchmielewski@bilgorajski.pl

14