...
Loga Fundusze Europejskie

Biuro Organizacji i Administracji

Projekt „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” https://bliskipowiat.bilgorajski.pl

 

Nazwisko i imię (stanowisko)

Telefon

E-mail

Pokój

Pracoń Łukasz - Kierownik

84 688-20-81

lpracon@bilgorajski.pl

110

Kiełbasa Piotr

84 688-20-93

pkielbasa@bilgorajski.pl

110

Bednarczuk Edyta

84 688-20-08

ebednarczuk@bilgorajski.pl

106

Burda Katarzyna

84 688-20-59

kburda@bilgorajski.pl

106

Wasil Halina

84 688-20-91

hwasil@bilgorajski.pl

110

kd@bilgorajski.pl

Maciocha Ewa

84 688-20-91

emaciocha@bilgorajski.pl

110

Wołoszyn Piotr

84 688-20-07

pwoloszyn@bilgorajski.pl

207

Kwiecińska Ewa - Inspektor Ochrony Danych

84 688-20-86

ewakwiecinska@bilgorajski.pl

207

iod@bilgorajski.pl

Dziak Michał

84 688-20-01

mdziak@bilgorajski.pl

Biuro Podawcze

Frąk Elżbieta

84 688-20-01

efrak@bilgorajski.pl

Biuro Podawcze