...
Loga Fundusze Europejskie

Kwestia przyszłości edukacji, w obliczu współczesnych wyzwań, jako atrybutu nowoczesnej oświaty

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 7 grudnia, 2023

W Starostwie Powiatowym w Biłgoraju, odbyła się konferencja dla pracowników szkół podstawowych i ponadpodstawowych pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami. Wydarzenie zorganizował 5 grudnia 2023 roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju i powiat biłgorajski.

Tematem spotkania była kwestia przyszłości edukacji, w obliczu współczesnych wyzwań, jako atrybutu nowoczesnej oświaty.

Dzieci i młodzież mogą być narażone na różne zagrożenia oraz kryzysy zarówno w środowisku domowym jak i szkolnym. Intencją konferencji była identyfikacja nowych podejść teoretycznych i metodologicznych w sferze funkcjonowania młodzieży w środowisku szkolnym i rówieśniczym. Jednocześnie również zainicjowanie dyskusji nad najbardziej aktualnymi wyzwaniami i problemami dotyczącymi młodzieży we współczesnym świecie.

Spotkanie podzielone było na trzy panele. W pierwszym poruszono kwestie kryzysu jako hybrydy obszaru rodzinno – edukacyjnego w życiu ucznia. Mówiono w nim także o przeciwdziałanie agresji oraz przemocy szkolnej i rówieśniczej w aspekcie współczesnych zagrożeń. Drugi panel poświęcony był procesowi zmian we współczesnych metodach nauczania dzieci i młodzieży jako narzędzie pracy pedagoga w procesie edukacji. Trzeci panem to była dyskusja pedagogów, dotycząca współczesnych barier i potrzeb zmian w placówkach oświatowych.

– Ideą konferencji było stworzenie płaszczyzny do wymiany myśli o edukacji i odpowiedź na potrzeby kadry pedagogicznej celem stworzenia możliwości do współpracy i uzupełniania się w działalności na rzecz dzieci i młodzieży, wymiana doświadczeń w aspekcie zmian edukacyjnych i wyzwań najbliższej przyszłości – mówi Ilona Dzido dyrektor OIK w Biłgoraju.

– Konferencja była podparta diagnozą, jaka została przeprowadzona na zajęciach profilaktycznych realizowanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju. Zajęcia odbyły się w placówkach oświatowych naszego powiatu – dodaje Ilona Dzido.