...
Loga Fundusze Europejskie

L SESJA VI KADENCJI RADY POWIATU W BIŁGORAJU

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 18 kwietnia, 2023

Uprzejmie zapraszamy na L sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2023 r. o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o wynikach przeprowadzonej kontroli w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju w zakresie „Wykonania planu finansowego, stanu zatrudnienia, liczby mieszkańców oraz analizy warunków lokalowych za 2022 rok”.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu biłgorajskiego za 2022 rok.
6. Roczne sprawozdanie z gospodarowania nieruchomościami zasobu Powiatu Biłgorajskiego w 2022 roku.
7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju za 2022 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju oraz efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2022 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Biłgoraju za 2022 r.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w Powiecie Biłgorajskim za rok 2022.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
13. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
14. Wnioski i oświadczenia Radnych.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.

Link do transmisji >>KLIKNIJ<<