...
Loga Fundusze Europejskie

LI sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 7 lipca, 2023

Uprzejmie zapraszam na LI sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 25 maja 2023 roku o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Biłgoraju za rok 2022.
 5. Sprawozdaniem z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Biłgorajskiego na lata 2021 – 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Józefów na dofinansowanie organizacji Dożynek Powiatowych w 2023 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 12. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

Link do transmisji >>KLIKNIJ<<